Označení číselníku v DS

TAB_TA

Název číselníku v DS

Typ adresy.

Název souboru v DS

tab_ta.xml

V DS uložen ve složce

nclp_data/ds_DS

Menu v programu ČLP

Číselníky -> Externí číselníky DS pro obecné datové bloky

Označení v  menu v programu ČLP

Typ adresy.

Využívá se v DS

a

Struktura číselníku

popis struktury číselníku (jednoduchý číselník)

Náhled číselníku

náhled číselníku TAB_TA

Obsah číselníku

obsah číselníku TAB_TA

Poznámka

 

Popis:

Tabulka typů adres.