Označení číselníku v DS

V_DS

Název číselníku v DS

Verze DS.

Název souboru v DS

v_ds.xml

V DS uložen ve složce

nclp_data/ds_DS

Menu v  v programu ČLP

Číselníky -> Společné číselníky

Označení v  menu v programu ČLP

Verze DS.

Využívá se v DS

dasta

Struktura číselníku

popis struktury číselníku (jednoduchý číselník)

Náhled číselníku

náhled číselníku V_DS

Obsah číselníku

obsah číselníku V_DS

Poznámka

 

Popis:

Číselník oficiálně vydaných verzí DS.

 

Číselník je užíván v prostřednictvím položky verze_ds (povinný atribut v bloku DASTA).