Vazby mezi položkami - národní vazby [NCLPVAZB]

 

Vazby mezi položkami - lokální vazby [LCLPVAZB]

 

Z důvodů praxe je rozděleno na dva samostatné soubory s totožnou strukturou. V jednom jsou POUZE vazby “národní” a ve druhém POUZE vazby “lokální” vytvořené konkrétním uživatelem.

 

Předpokládáme, že potřebné “národní” vazby budou (mohou být) na přání připojitelné k “lokálním”.

Tak je nyní připraveno v programu ČLP i v systému SLP.

 

 

KLIC                    Klíč výchozí položky z číselníku NCLPPOL, z níž je realizována vazba(char 5)

N90                        Plný název výchozí položky (char 120)

 

KVALV                 O jaký druh vazby se jedná (char 2) - tzv. “kvalita vazby”

                                                /z číselníku [NCLPKTV]/

 

KLICV                  Klíč vázané položky z číselníku NCLPPOL, na níž je realizována vazba (char 5)

N90V                     Plný název vázané položky (char 120)

 

TDIF                      Maximální časová diference pro výběr vázané položky (char 5)

JTDIF                   Časová jednotka k položce TDIF (char 1)

 

DAT_ZMEN        Datum poslední aktualizace záznamu (date)

STAV                     Stav vazby (num 1) -                          1=rozpracováno,

                                                                                                2=dokončeno,

                                                                                                3=zkontrolováno,

                                                                                                4=schváleno

                                                Pozor! Spolupracující IS smějí pracovat jen s  vazbami schválenými!

 

AKTUAL              Aktuálnost vazby (num 1) - 1=aktuální, 2=obsolentní, 3= neaktuální

Pozor! Spolupracující IS běžně pracují jen s  vazbami distribuovanými

 aktuálními!

                                                                Ostatní vazby jsou pouze “historické”

 

PLATI_OD

Platnost vazby od (date)

PLATI_DO

Platnost vazby do (date)