Číselník procedur [NCLPPROC]

 

KLIC                Klíč (char 8) - klíč pro DS a IS

                                    Pozor:

S klíčem spolupracující IS pracují, ale nikde jej neukládají!

Klíč se váže ke konkrétní verzi NČLP a splňuje v rámci této verze konzistenci.

 

KOD                 Kód (hodnota) (char 8) - zkratka

N24                  Název do nálezů (char 24) - slouží ke konstrukci složeného názvu položky NČLP

N32                  Název do sestav (char 32) - název do sestav a textů a dokumentů v ”SLP”

N55                  Plný název (char 55) - plný název pro názvy textů a dokumentů v “SLP”

PORADI           Pořadí (char 6) - logické pořadí v seznamu

INDSP               Indikace, že k proceduře existují specifikace (num 1) - 1=ne, 2=ano

SPEC                 Indikace, že příslušná procedura patří mezi specifikace (num 1) - 1=ne, 2=ano

AKTUAL          Aktuálnost (num 1) - 1=aktuální, 2=obsolentní, 3= neaktuální

KODL               Kód (hodnota) - lokální (char 8) - zkratka

N32L                Název - lokální (char 32) - slouží ke konstrukci názvu položky LČLP, do nálezů

N55L                    Plný název - lokální (char 55)

AN32                    Anglický název do sestav (char 32)

AN55                    Anglický plný název (char 55)

PLATI_OD

Platnost od (date)

PLATI_DO

Platnost do (date)

 

Poznámka:

Faktická délka řetězce položky N32L (tj. počet znaků) může být v programu ČLP omezena

(dle přání spolupracujícího LIS).

 

Pokud jsou k proceduře k dispozici specifikace, má tato procedura INDSPEC = 2, příslušné specifikace jsou uvedené v číselníku [NCLPSP].

 

Specifikace k procedurám jsou z historických důvodů součástí číselníku NCLPPROC, mají SPEC = 2.

(V minulosti byly tyto specifikace procedurami a byly používané při tvorbě položek NČLP, které jsou ale již nyní neaktuální a v současné době se nepoužívají k objednávání vyšetření, ani ke sdělování výsledků. Mohou se vyskytovat pouze v archivních datech.)