Číselník odběrových nádobek a přípravků [NCLPONP]

 

 

KLIC                     Klíč (char 8) - klíč pro DASTA a IS

KOD                      Kód (char 8) - (fakultativní využití v IS při zadávání v dialozích)

N32                        Název do sestav (char 32) - zkrácen název do “národních” sestav a textů

N55                        Plný název (char 55) - plný název do “národních” sestav a textů (přednostně)

AN55                     Anglický plný název (char 55)

PORADI               Pořadí (char 6) - logické pořadí v seznamu

KODL                   Kód lokální (char 8) - (fakultativní využití v IS, nelze používat v rámci DASTA)

N32L                     Název do sestav lokální (char 32) - lokální označení v LIS

N55L                     Plný název lokální (char 55) - lokální označení v LIS a pro Laboratorní příručku

PLATI_OD

Platnost od (date)

PLATI_DO

Platnost do (date)

 

 

Poznámka:

Číselník odběrových nádobek a přípravků je vytvořen na národní úrovni a je pro potřebu DS3 i DS4 celostátně sdílený.

Na “národní” úrovni jsou názvy připravované v obecném tvaru a s obecným názvem.

Na “lokální” úrovni jsou připojovány konkrétní označení konkrétních (používaných firemních) produktů (přednaplněno názvy národními, které si lokální uživatel upraví).

 

Číselník je stěžejní pro DASTA (pracuje se klíčem KLIC) i pro Laboratorní příručku, kde se připojují lokální názvy odpovídající v laboratoři používaným odběrovým prostředkům (bývají připojovány i obrázky).