*ilc - číselníky

Číselníky pro IS.

 

{distribuováno od verze 3.01.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

lc

e

+

laboratorní číselník

poznámky:

1. může být sdělováno více číselníků různých typů

2. viz lc - poznámky

 

[XML Schema]    [Příklad]

 

 

Podmínky, pokyny, poznámky:

 

lc

poznámky:

Mohou být sdělovány číselníky generované programem ČLP, systémem SLP nebo obecně jiné číselníky.

Slouží především pro sdělování číselníků pro DS, nejčastěji z LIS nebo z NIS.