*ihe - data pro hygienu a epidemilogii

Hlášení a sestavy pro HEM.

 

{připraveno od verze 3.01.01, podrobnější informace - viz níže}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

poznámky:

viz 01

 

[XML Schema]    [Příklad]

 

 

Podmínky, pokyny, poznámky:

 

01:

Vyšetření pitné vody je realizováno cestou DS4, ale nebylo možné zapracovat příslušné bloky do struktur DS4 z důvodů legislativních požadavků - struktury pro sdělování vyšetření pitné vody jsou definované vyhláškou, která vyplývá z příslušného zákona. Proto bylo nutné agendu zcela oddělit. Z hlediska agendy se jedná o samostatný celek, z hlediska struktur se jedná o „virtuální součást“ DS4.