*garant_dat - garant ručící za kvalitu bloku odesílaných dat

Pracovník, který je garantem posílaných dat při domluvené kontrolované komunikaci. V některých IS jsou data příjemcem akceptována jen při uvedení očekávané osoby z množiny příjemcem očekávaných osob.

 

{distribuováno od verze 3.01.01, přepracovaný tvar od 4.16.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

d

-35

1

jméno garanta (včetně titulů)

volný text

pokyny:

viz jmeno - pokyny

id_zp

a

-10

?

identifikace ZP

 

číslo (znakově);

v délce 9

nebo 10 zn

 

 

 

bude upraveno

pokyny:

1. nyní ID dle Národního registru zdravotnických pracovníků

(ÚZIS), v další verzi bude upraveno - zobecněno

2. po spuštění registru NRZP bude údaj povinný

3. s ohledem na PS bude zobecněno a bude připojena informace o kódovém systému

nové od

4.16.02

id_garant

a

-64

1

identifikace garanta

volný text

pokyny:

viz id_garant - pokyny

4.18.03

prodlouženo

odbornost

a

3

?

odbornost garanta

[ODBORN] X. položka kod

pokyny:

viz odbornost - pokyny

id_clk

a

10

?

ID přidělované ČLK

číslo

pokyny:

1. tzv. evidenční číslo

2. fakultativní údaj

nové od

4.08.05

role_klic

a

-10

?

profesionální role garanta dat - klic

[EZDRROLE] #!, položka klic

poznámky:

viz role_klic - poznámky

nové

od 4.16.01

role_text

a

-80

?

profesionální role garanta dat - text

[EZDRROLE] #!, položka nazev

pokyny:

název z číselníku odpovídající sdělovanému "role_klic"

poznámky:

viz role_klic - poznámky

nové

od 4.16.01

poznámky:

viz 01

 

[XML Schema]    [Příklad]

 

 

Podmínky, pokyny, poznámky:

 

*garant_dat

poznámky k celému bloku:

Garant nemusí být přímým autorem dat - viz blok  autor .

 

Blok garant_dat se vyskytuje v blocích:

dasta

an

ku_z  

u

lek

oc   

zzs_luzka

zzs_vl_z

 

Jméno je součástí elementu - př.: <garant_dat> MUDr. Jan Pavel </garant_dat>; je obsahem elementu.

 

jmeno

pokyny:

Volný text, bez striktní specifikace pořadí - doporučuje se uvádět v pořadí: titul, jméno, příjmení, (titul).

Je součástí elementu volajícího datového bloku.

 

id_garant

pokyny:

Uvádí se volným textem. Vychází se z dohody komunikujících stran. Fakultativní.

 

odbornost

pokyny:

Uvádí se údaj z číselníku odborností vydávaného ÚZIS ČR (přebíraného od VZP).

 

role_klic, role_text

poznámky:

Údaj je potřebný v rámci projektu Patient Summary.

 

01:

Očekávají se další požadované ID, budou-li potřebné pro praxi.

*