*pracoviste_sk - informace o žadateli nebo odesílateli (jen pro SR)

Informace o pracovišti žadatele nebo odesílatele (pouze pro Slovensko). Pouze pro DS4.

 

Bude zařazeno do DS4, pokud bude o blok někým projeven (potvrzen) zájem a bude jím dokončen!

Pokud se tak stane, bude zapojen do DS4 jako alternativa k bloku "pracoviste" určenému pro ČR.

 

 

{rozpracováno od verze 4.01.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

sr_nazev

e

-255

1

název pracoviště

volný text

sr_kod_lok

a

-15

?

kód pracoviště lokální

volný text

pokyny:

zadává se údaj dle domluvy komunikujících stran

sr_kod

a

12

1

kód PZS pracoviště

poznámka:

přiděluje UDZS

sr_odb

a

3

?

odbornost žádajícího pracoviště

 

sr_ns

a

8

?

nákladové středisko

 

pozn

e

-255

?

další údaje, poznámky aj.

volný text

 

 a

e

?

adresa

 

[XML Schema]    [Příklad]

 

 

Podmínky, pokyny, poznámky:

 

*pracoviste_sk

poznámky k celému bloku:

Blok je volán z bloků typu klinická událost, slouží jen pro DS4 (ku_o, ku_z, ku_a).

Blok je připraven samostatně pro ČR (viz distribuovaný blok  pracoviste ) a pro SR (tento rozpracovaný - návrh).

 

 

 

V případě zájmu ze slovenské strany může být doplněn také datový blok PRACOVNIK_SK,

jako alternativa k českému PRACOVNIK (viz  pracovnik ).

 

V případě zájmu o doplnění bloků PRACOVISTE_SK a PRACOVNIK_SK napište na adresu: správce DS.