*zzs_luzka - počty volných lůžek pro ZZS

Počty volných lůžek příslušného pracoviště sdělovaných pro zdravotnickou záchrannou službu.

 

{distribuováno od verze 4.10.01}

Od 1.4.2015 přepracováno a předáno do zkušebního provozu.

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

vl_sum

a

-3

1

počet volných lůžek celkem

 

číslo 0 - 999

pokyny:

celkový počet volných lůžek pro potřeby ZZS

vl_vent

a

-2

?

počet volných lůžek s ventilátory

číslo 0 - 99

pokyny:

celkový počet volných lůžek s ventilátory ze sumy vl_sum pro potřeby ZZS

(tj. z počtu „vl_sum“ je „vl_vent“)

vl_sum_uv

a

-2

?

počet dále uvolnitelných (vytvořitelných) lůžek v naléhavých případech

číslo 0 - 99

pokyny:

nezapočítávají se do sumy „vl_sum“, jsou nad rámec

vl_vent_uv

a

-2

?

počet dále uvolnitelných (vytvořitelných) lůžek s ventilátory v naléhavých případech

číslo 0 - 99

pokyny:

nezapočítávají se do údaje „vl_vent“, jsou nad rámec;

z počtu dále uvolnitelných lůžek vl_sum_uv jsou tyto ventilované

(tj. z počtu „vl_sum_uv“ je „vl_vent_uv“)

 

[XML Schema]

 

 

Podmínky, pokyny, seznam hodnot, poznámky:

 

Plyne ze zákona č. 374/2011 Sb. (součinnost poskytovatelů akutní lůžkové péče při poskytování zdravotnické záchranné služby).

 

 

*