*ident_pac - identifikace pacienta

Identifikace pacienta - především pro zahraniční komunikace typu Patient Summary.

 

{distribuováno od verze 4.17.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

id

 a

-20

1

ID dle typu

 

řetězec znaků

v délce max 20 znaků

pokyny:

identifikátor pacienta dle typu;

(v zahraničí „personal No“)

(v ČR na OP „rodné číslo“;

zadává se bez lomítka,

9 nebo 10 číslic)

(na průkazu pojištěnce EU položka č. 6) 

(v ČR 9, nebo 10 číslic)

 

id_typ

 a

2

1

typ sdělovaného ID

 

CI, HA, HT

viz seznam hodnot

 

 

autorita

 e

-10

?

autorita

(kdo vydal)

 

pokyny:

označení vydavatele identifikátoru;

(na průkazu pojištěnce EU položka č. 7, levá část před pomlčkou)

(v ČR 5 znaků z průkazu)

 

stat

 e

2

1

stát

(kde bylo vydáno)

kód dle

ISO 3166-1

2 znaky

pokyny:

zadává se stát dle ISO 3166-1;

(na průkazu pojištěnce EU položka č. 1 vpravo nahoře, nečíslováno)

(v ČR = CZ)

 

 

[XML Schema]

 

 

Podmínky, pokyny, poznámky:

 

*ident_pac

Pokyny k celému bloku:

 

Slouží pro předávání identifikací pacienta především do zahraničí a ze zahraničí.

 

Při odesílání do zahraniční se identifikační údaje přebírají z tohoto datového bloku, ne z položek id_pac, rodcis, či pv_pac.

Při předávání ze zahraniční se identifikační údaje předávají prostřednictvím tohoto bloku.

 

Blok je volán pouze z datového bloku ku_z_patsumdat, v bloku ip se nadále pracuje s položkami id_pac, rodcis, pv_pac a p, přičemž případná duplicita je záměrná (údaje musí být významově identické, uváděné v předepsaném formátu).

 

 

id_typ

seznam hodnot:

CI - národní identifikátor občana = country ID (v ČR rodné číslo)

HA - národní identifikátor pacienta v zemi původu = national health care ID - country of affiliation (v ČR číslo pojištěnce + pojišťovny)

HT - národní identifikátor pacienta v zemi poskytovatele = national health care ID - country of treatment (v ČR jako „HA“ - pro cizince)

 

Poznámka: Další typy identifikátorů mohou být doplněné dle potřeb praxe.

 

 

Příklady:

 

1. občan ČR - rodné číslo

 

CI:

id = RČ (9, nebo 10 znaků)

id_typ = CI

autorita = prázdné

stát = CZ

 

2. občan Rumunska - rodné číslo

 

CI:

id = CNP (13 znaků)

id_typ = CI

autorita = prázdné

stát = RO

 

3. občan ČR - číslo pojištěnce tuzemské pojišťovny

 

id = číslo pojištěnce (10 znaků)

id_typ = HA

autorita = kód ZP (na průkazu pojištěnce položka číslo 7, levá část před pomlčkou - celý údaj; např.: 20701, 11134)

stát = CZ