Jednoduchý číselník NZIS

 

KOD

Kód položky (char, délka se liší u každého číselníku)

NAZ

Název položky (char, délka se liší u každého číselníku)

PLATI_OD

Platnost položky od uvedeného data (date)

PLATI_DO

Platnost položky do uvedeného data (date)

 

Seznam jednoduchých číselníků NZIS s délkami položek KOD, NAZ:

DRG - 5, 130

DUPRIJ - 1, 14

HOSCHY - 3, 254

HOSPRV - 1, 10

JEDNOTKA - 1, 10

LPZCHY - 3, 250

M5DG9 - 1, 30

MISTOUDA - 1, 50

NAHRADY - 1, 30

NEMNAK - 1, 13

OBCAN - 3, 23

PODAPE - 1, 20

POOPKO - 1, 23

PRIJ - 1, 10

REOPER - 1, 55

TYPUMRTI - 1, 30

UMRTIKDE - 1, 55

ZRODSTAV - 1, 40

ZVZDEL - 1, 40