*nr – blok národních registrů

Popis datového rozhraní a kontrolní vazby.

 

{distribuováno od verze 3.01.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

nrh:nrh

e

/+

hospitalizace

podmínky:

viz 01

pokyny:

souborů může být více

nrz:nrz

e

/+

list o prohlídce zemřelého

podmínky:

viz 01

pokyny:

souborů může být více

nově od 1.1.2013

nkr:nkr

e

/+

kardiochirurgický registr

podmínky:

viz 01

pokyny:

souborů může být více

nové od verze 4.12.01

nrki:nrki

e

/+

kardiovaskulární intervence

podmínky:

viz 01

pokyny:

souborů může být více

nové od verze 4.12.01

nrrod:nrr

e

/+

rodičky

podmínky:

viz 01

pokyny:

souborů může být více

nové od verze 4.12.01

nrnar:nrn

e

/+

novorozenci

podmínky:

viz 01

pokyny:

souborů může být více

nové od verze 4.12.01

nrpot:nrt

e

/+

potraty

podmínky:

viz 01

pokyny:

souborů může být více

nové od verze 4.12.01

nrar:nra

e

/+

asistovaná reprodukce

podmínky:

viz 01

pokyny:

souborů může být více

nové od verze 4.12.01

nrvv:nrv

e

/+

vrozené vady

podmínky:

viz 01

pokyny:

souborů může být více

nové od verze 4.13.01

nrlud:nrlud

e

/+

léčba uživatelů drog

podmínky:

viz 01

pokyny:

souborů může být více

nové od verze 4.14.01

nor:nor

e

/+

národní onkologický registr

podmínky:

viz 01

pokyny:

souborů může být více

nové od verze 4.18.01

 

[XML Schema]    [Příklad]

 

 

Podmínky, pokyny, seznam hodnot, poznámky:

 

01 - podmínky společné pro nrh:nrh, nrz:nrz, nkr:nkr, nrki:nrki, nrrod:nrr, nrnar:nrn, nrpot:nrt, nrar:nra, nrvv:nrv, nrlud:nrlud, nor:nor

Ve struktuře bloků ”nr” může být několik elementů typu nrh:nrh, anebo několik elementů nrz:nrz, anebo několik elementů nkr:nkr, anebo několik elementů nrki:nrki, anebo několik elementů nrrod:nrr, anebo několik elementů nrnar:nrn, anebo několik elementů nrpot:nrt, anebo několik elementů nrar:nra, anebo několik elementů nrvv:nrv, anebo několik elementů nrlud:nrlud, anebo několik elementů nor:nor  - vždy však jen elementy stejného typu a to v rámci všech bloků "nr" v jednom souboru " dasta "!

 

 

Různé elementy (nrh:nrh, nrz:nrz, nkr:nkr, nrki:nrki, nrrod:nrr, nrnar:nrn, nrpot:nrt, nrar:nra, nrvv:nrv, nrlud:nrlud, nor:nor) se nemohou vyskytovat v jednom bloku nr a souboru dasta současně!

Tento zápis nelze v textové tabulce vhodně realizovat (je vyznačen symbolickými lomítky ve sloupci V).

Tato podmínka je realizována v XML.

 

 

Prefix nrh: není součástí názvu bloku. Je označením registru, do kterého blok patří. Prefix nrh: označuje národní registr hospitalizovaných

Prefix nrz: není součástí názvu bloku. Je označením registru, do kterého blok patří. Prefix nrz: označuje list o prohlídce zemřelého

Prefix nkr: není součástí názvu bloku. Je označením registru, do kterého blok patří. Prefix nkr: označuje národní kardiochirurgický registr

Prefix nrki: není součástí názvu bloku. Je označením registru, do kterého blok patří. Prefix nrki: označuje národní registr kardiovaskulárních intervencí

Prefix nrrod: není součástí názvu bloků. Je označením registru, do kterého blok patří. Prefix nrrod: označuje národní registr rodiček

Prefix nrnar: není součástí názvu bloků. Je označením registru, do kterého blok patří. Prefix nrnar: označuje národní registr novorozenců

Prefix nrpot: není součástí názvu bloků. Je označením registru, do kterého blok patří. Prefix nrpot: označuje národní registr potratů

Prefix nrar: není součástí názvu bloků. Je označením registru, do kterého blok patří. Prefix nrar: označuje národní registr asistované reprodukce

Prefix nrvv: není součástí názvu bloků. Je označením registru, do kterého blok patří. Prefix nrv: označuje národní registr vrozených vad

Prefix nrlud: není součástí názvu bloků. Je označením registru, do kterého blok patří. Prefix nrlud: označuje národní registr léčby uživatelů drog

Prefix nor: není součástí názvu bloků. Je označením registru, do kterého blok patří. Prefix nor: označuje národní onkologický registr