*diag - obsah bloku diagnóza

Informace o jedné diagnóze.

 

{distribuováno od verze 2.01.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

d

-5

kód diagnózy

[Mkn10_5] #!. položka kod

pokyny:

viz 01

poznámky:

číselník MKN distribuuje ÚZIS

mkn_verze

a

-40

?

verze použitého číselníku MKN

text

pokyny:

uvádí se rok a měsíc vydání MKN10 (případně jen rok)

ve tvaru RRRR_MM

(například: 2020_03);

definitivní podobu verzování číselníku řeší ÚZIS

nové od 4.16.01,

přechodném období nepovinné,

od data vyhlášení bude povinné

poradi

a

-2

1

pořadí diagnózy

1 až 99

pokyny:

1. je atributem elementu diag

2. v pořadí první je hlavní dg.

3. viz 01

 

nazev

a

-250

?

plný název diagnózy

(z číselníku MKN)

 text

pokyny:

uvádí se název z číselníku MKN, přebírá se z plného názvu

nové od 4.17.01

připraveno

pro novou verzi MKN

 

 

 

 

 

 

 

(ÚZIS)

s delšími názvy

 

[XML Schema]    [Příklad]

 

 

Podmínky, pokyny, seznamy hodnot, poznámky:

 

01 - pokyny společné pro kód diagnózy, poradi:

Element diag má atribut poradi  s hodnotami 1 - 99,

Symbolika zápisu: 1 = hlavní diagnóza,  2 = první ostatní …

 

U diagnózy  se uvádí údaj z aktuálního číselníku Mkn10 , za kontrolu ručí odesilatel.

Zadává se tak, jak je uváděno v tomto číselníku, tj. bez tečky (např. A00, A001, M8111 aj.).

 

Zadává se vždy jen jeden kód;

zadávání „kapitol“ nebo „výčtu“ není povoleno.

 

Pokud je prostřednictvím dgz sdělována u pacienta jen jedna diagnóza, má pořadí = 1.

Bude-li současně sdělováno více diagnóz s pořadím = 1, nebude možné rozlišit pořadí (která je hlavní), ale vše bude zpracováno.

Není-li pořadí diagnóz, sdělovaných prostřednictvím dgz u pacienta, sdělitelné, vloží se u všech = 1.