*pv_zp - platební vztah: zdravotní pojišťovna ČR

Definice platebního vztahu pacienta - tuzemská zdravotní pojišťovna (tj. VZP aj.).

 

{distribuováno od verze 4.07.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

cispoj

e

-10

1

číslo pojištěnce

(z průkazu pojištěnce vydaného tuzemskou zdravotní pojišťovnou)

číslo

znakově

v délce 9

nebo 10 zn.

pokyny:

údaj přidělený českou zdravotní pojišťovnou

kodpoj

e

-4

1

kód pojišťovny

(kód tuzemské pojišťovny)

číslo

znakově

(v ČR 3 zn)

poznámky:

číselník není součástí DS

(je užíváno i v SR, proto až 4 zn)

typpoj

e

-2

?

typ pojištění

(pro připojištění atd.)

viz seznam

hodnot

pokyny:

typ pojišťovny dle metodiky pojišťovny

 

[XML Schema]    [Příklad]

 

 

Poznámky, pokyny a další informace:

 

pv_zp

pokyny k celému bloku:

Blok je uváděn jen tehdy, je-li požadováno sdělení platebního vztahu typu zdravotní pojišťovna ČR.

 

 

typpoj

seznam hodnot:

Typ pojištění:

1 = veřejné zdravotní pojištění,
2 = smluvní připojištění,
3 = cestovní zdravotní připojištění,
4 = pojištění EU a mezinárodní smlouvy (
cizinec dlouhodobě žijící v ČR, pojištěn u české pojišťovny)