*pv_zpeu - platební vztah: zdravotní pojišťovna EU

Definice platebního vztahu pacienta - zahraniční zdravotní pojišťovna v rámci EU.

 

{distribuováno od verze 4.07.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

euro_ide

e

-20

1

číslo pojištěnce EU

 

volný text

pokyny:

údaj přidělený zahraniční zdravotní pojišťovnou;

přepisuje se údaj z průkazu,

nyní bez kontrol

stat_poj

e

-2

1

stát EU, v němž byl vydán

průkaz pojištěnce

volný text

dle kódování

ISO 3166

(2 znaky)

pokyny:

přepisuje se údaj z průkazu,

nyní bez kontrol

DS 4.17.01

úprava popisu a délky,

sjednocení

s praxí

typpoj

e

-2

?

typ pojištění

 

viz seznam

hodnot

pokyny:

typ pojištění, pokud je vyžadováno

 

[XML Schema]

 

 

Poznámky, pokyny a další informace:

 

pv_zpeu

pokyny k celému bloku:

Blok je uváděn jen tehdy, je-li požadováno sdělení platebního vztahu typu zdravotní pojišťovna EU.

 

 

 

typpoj

seznam hodnot:

1 = veřejné zdravotní pojištění
2 = smluvní připojištění
3 = cestovní zdravotní připojištění
4 = pojištění EU a mezinárodní smlouv
y