*studie - studie

Definice studie.

 

{distribuováno od verze 4.07.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

cis_studie

e

-10

1

číslo studie

volný text

Pokyny:

číslo studie po dohodě komunikujících stran

id_studie

e

-20

?

ID studie, primární klíč

volný text

Pokyny:

id studie v zasílaném systému

nazev_studie

e

-255

?

název studie

volný text

platnost_od

e

?

datum počátku studie

formát DT nebo D

platnost_do

e

?

datum ukončení studie

formát DT nebo D

 

[XML Schema]

 

 

Poznámky, pokyny a další informace:

 

studie

pokyny k celému bloku:

Blok je uváděn jen tehdy, je-li požadováno sdělení platebního vztahu typu „studie“ (tj. placeno z grantu nebo rozpočtu studie aj.).

Používání je možné pouze po dohodě komunikujících stran (sdílení číselníku studií).

 

Využívá se k následnému vyúčtování prostřednictvím bloku auzku = pro sdělení platebního vztahu v rámci příslušné KU

a též k vyznačení příslušné KU patřící k příslušné studii. Tyto dvě využití bloku (plátce a vyznačení studie) se navzájem nevylučují a mohou být přítomny samostatně i zároveň.