*nrnar:nrn - národní registr novorozenců

 

{distribuováno od verze 4.12.01}

 

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

nrnar

e

+

Zpráva o novorozenci

nico

a

8

1

IČO (identifikační číslo zdravotnického zařízení)

číselný řetězec

npcz

a

3

1

PČZ (pořadové číslo zdravotnického zařízení)

celé číslo

npcpd

a

3

1

PČDP (pořadové číslo detašovaného pracoviště)

celé číslo

nodd

a

-5

1

Posledních 5 znaků kódu oddělení z číselníku ZdravotnickeOddeleni

[ZdravotnickeOddeleni] #!+, posledních 5 znaků položky kod

 

[XML Schema]    [Příklad]

 

Pokyny k vyplnění, formulář

 

Národní registr novorozenců

informace k registru

 

Prefix nrnar: není součástí názvu bloku. Je označením registru, do kterého blok patří. Prefix nrnar: označuje národní registr novorozenců