*nrar:nra - národní registr asistované reprodukce

 

{distribuováno od verze 4.12.01}

 

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

nrar

e

+

Záznam cyklu AR

aico

a

8

1

IČO (identifikační číslo zdravotnického zařízení)

celé číslo

apcz

a

3

1

PČZ (pořadové číslo zdravotnického zařízení)

celé číslo

apcpd

a

-3

1

PČDP (pořadové číslo detašovaného pracoviště)

celé číslo

aodd

a

-5

1

5-znakový kód oddělení

znakový řetězec

 

[XML Schema]    [Příklad]

 

Pokyny k vyplnění

 

 

Národní registr asistované reprodukce

informace k registru

 

 

Prefix nrar: není součástí názvu bloku. Je označením registru, do kterého blok patří. Prefix nrar: označuje národní registr asistované reprodukce