*nrar:kodVykonu - kód výkonu dle číselníku CisloVykonu

 

{distribuováno od verze 4.12.01}

 

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

kod

a

-5

1

Kód výkonu dle číselníku CisloVykonu

[CisloVykonu[1]] #!, položka kod

 

[XML Schema]    [Příklad]

 

Podmínky, pokyny, poznámky:

 

Prefix nrar: není součástí názvu bloku. Je označením registru, do kterého blok patří. Prefix nrar: označuje národní registr asistované reprodukce