*nrh:nrhdgv – národní registr hospitalizovaných – blok vedlejších diagnóz

Hlášení hospitalizace - blok vedlejších diagnóz

 

{distribuováno od verze 4.24.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

hdgv

a

-5

1

vedlejší diagnóza

[Mkn10_5] #!, položka kod

 

[XML Schema]

 

 

Podmínky, pokyny, poznámky:

 

Prefix nrh: není součástí názvu bloku. Je označením registru, do kterého blok patří. Prefix nrh: označuje národní registr hospitalizovaných