Náhled číselníku odběrových nádobek a přípravků

A0 Sklo nebo plast bez úpravy
A0A Sklo nebo plast se separačními granulemi
A0B Sklo nebo plast se separačním gelem
A1 Sklo bez úpravy
A1A Sklo se separačními granulemi
A1B Sklo se separačním gelem
A1C Sklo myté pro tkáňové odběry
A2 Plast bez úpravy (obecně)
A2A Plast se separačními granulemi
A2B Plast se separačním gelem
A3 Polystyrén bez úpravy
A4 Sklo umyté pro tkáňové kultury
A5 Plast s akcelerátorem srážení
A5A Plast s akcelerátorem srážení, se separačními granulemi
A5B Plast s akcelerátorem srážení, se separačním gelem
A5X Plast s akcelerátorem srážení + další přísada
A6 Plast "metal free" pro stanovení stopových prvků
B62 Plast "metal free", heparinát lithný, pro stop. prvky
B00 Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
B01 Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - heparinát sodný
B01A Sklo, plast s protisrážlivou úpravou, "balanc." heparin
B02 Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - heparinát lithný
B03 Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - heparinát amonný
B04 Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný
B04A Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+4
B04B Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
B05 Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - oxalát vápennatý
B06 Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - EDTA
B06A Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - K2EDTA
B06B Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - K3EDTA
B06BX Plast s protisrážlivou úpravou, K3EDTA, + další přísada
B0H Sklo, plast s protisrážlivým činidlem HIRUDIN
B06C Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - Na2EDTA
B09 Sklo, plast s protisráž. úpravou, balancovaný heparin
B0B2 Sklo, plast, separační gel, heparinát lithný
B06D Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - soli EDTA
B0B6A Sklo nebo plast, separační gel, K2EDTA
B10 Sklo s protisrážlivou úpravou
B101 Sklo s protisrážlivou úpravou, separační gel
B11 Sklo s protisrážlivou úpravou - heparinát sodný
B12 Sklo s protisrážlivou úpravou, heparinát lithný
B19 Sklo s protisráž. úpravou, balancovaný heparin
B1B6A Sklo, separační gel, K2EDTA
B20 Plast s protisrážlivou úpravou
B24A Plast s protisrážlivou úpravou, citrát 1+4
B24B Plast s protisrážlivou úpravou, citrát 1+9
B24C Plast s protisrážlivou úpravou, citrát 1+10
B26A Plast s protisrážlivou úpravou, K2EDTA
B26B Plast s protisrážlivou úpravou, K3EDTA
B26C Plast s protisrážlivou úpravou, Na2EDTA
B27 Plast, citrát/pufr
B29 Plast s protisráž. úpravou, balancovaný heparin
B2B2 Plast, separační gel, heparinát lithný
B2B6A Plast, separační gel, K2EDTA
B21 Plast s protisrážlivou úpravou - heparinát sodný
B22 Plast s protisrážlivou úpravou, heparinát lithný
B30 Polystyrén s protisrážlivou úpravou
A1CT Sklo mikroskopické podložní s teflonovým povrchem
A1CM Sklo mikroskopické podložní
A1CI Sklo mikroskopické podložní s izolepou
B31 Polystyrén s protisrážlivou úpravou - heparinát sodný
B32 Plast, protisrážlivá úprava Mg2+
C00 Sklo, plast - NaF
C10 Sklo - NaF
C20 Plast - NaF
C06 Sklo, plast - NaF + EDTA
C16 Sklo - NaF + EDTA
C26 Plast - NaF + EDTA
C06A Sklo, plast - NaF + K2EDTA
C06A4 Sklo, plast - NaF + K2EDTA + citrát sodný
C16A Sklo - NaF + K2EDTA
C26A Plast - NaF + K2EDTA
C06B Sklo, plast - NaF + K3EDTA
C16B Sklo - NaF + K3EDTA
C26B Plast - NaF + K3EDTA
C06C Sklo, plast - NaF + Na2EDTA
C16C Sklo - NaF + Na2EDTA
C26C Plast - NaF + Na2EDTA
C05A Sklo nebo plast s antiglykolytickou úpravou, NaF+oxalát
C15A Sklo s antiglykolytickou úpravou, NaF+oxalát
C25A Plast s antiglykolytickou úpravou, NaF+oxalát
C21 Plast s antiglykolytickou úpravou NaF + heparinát sodný
D0 Sklo, plast s roztokem ACD 1 + 4
A7 Klička inokulační sterilní
D1 Sklo s roztokem ACD 1 : 4
D2 Plast s roztokem ACD 1 : 4
K08 Sklo nebo plast, pro sběr moče, konzervace kys. boritou
N0 Sklo, plast, pro nativní materiál (moč, sliny, mok, aj)
N1 Sklo, pro nativní materiál (moč, sliny, mok, aj.)
N2 Plast, pro nativní materiál (moč, sliny, mok, aj.)
N8 Plast, s tamponem, pro odběr nativních slin
P2 Plast, s přísadou CPDA1
K0KA Sklo, plast, pro sběr moče s konzervací (HCl)
K18 Sklo, pro sběr moče s konzervací kyselinou boritou
K0K Sklo, plast, pro sběr moče s konzervací
K1K Sklo, pro sběr moče s konzervací
K28 Plast, pro sběr moče s konzervací kyselinou boritou
K2K Plast, pro sběr moče s konzervací
T2 Plast, s přísadou CTAD
F0 Filtrační papír pro vyš. ze suché kapky krve
N2SV0 Odběrová souprava pro výtěry bez transportního média
N2SV1 Odběrová souprava pro výtěry očí, uší bez transp. média
N0STM Odběrová souprava pro výtěry s transportním médiem
N2SKS Kontejner na stolici
N2SCLP Nádobka pro calprotectin ve stolici
ZFOBGT FOB Gold Tube NG
N2SZ0 Sterilní zkumavka (moč, punktát, likvor)
N2SSP0 Zkumavka na sputum
N2SAN0 Hemokultivační nádobka anaerobní
N2SA0 Hemokultivační nádobka aerobní
N2SA1 Hemokultivační nádobka pediatrická
N0SA2 Hemokultivační nádobka mykologická
VTB Výtěrový tampon bavlna, bez trasp. media
VTBMA Výtěrový tampon bavlna, transp. médium s akt. uhlím
VTBM Výtěrový tampon bavlna, transp. médium bez akt. uhlí
VTD Výtěrový tampon dacron, bez trasp. média
VTDMA Výtěrový tampon dacron, transp. médium s akt. uhlím
VTDM Výtěrový tampon dacron, transp. médium bez akt. uhlí
VTDMU Výtěrový tampon dacron, transp.médium pro PCR+kultivaci
VS01 Výtěrová souprava s médiem pro PCR
QNTFRN Speciální zkumavky pro QuantiFERON (bez rozlišení)
QNTFRNILQuantiferon Nil
QNTFRMITQuantiferon Mitogen
QNTFRTB1Quantiferon TB1
QNTFRTB2Quantiferon TB2
QNTFRCMVQuantiferon CMV
QNTFRAG1Quantiferon AG1 (pro SARS-CoV-2)
QNTFRAG2Quantiferon AG2 (pro SARS-CoV-2)
X001 Uricult
X002 Xpert Collection Kit (mikrobiologie)
X003 Mycoplasma DUO KIT (mikrobiologie)
X004 EliA Stool Extraction Kit (na stolici)