Náhled číselníku MTV

AMYL1L2Alfa-amyláza (genetická klasifikace)
ERABAntierytrocytární protilátky
ERAGAntigeny erytrocytů, povrchové
XATMLAntimikrobiální látky
BVBuňky - výskyt
CYTCERVCytologie - gynekologie
DIALPDialyzační proces - informace pro laboratoř k vyšetření
popis: Dialyzační proces - informace pro laboratoř k objednávaným vyšetřením
ELFOElektroforéza
ERCPErytrocyty - popis
ERCTErytrocyty - tvar
ERCTYPErytrocyty - typ
RHFenotyp Rh systému
FTAGREGTFunkční testy - agregace trombocytů
FTFRAGFunkční testy - fragilita kapilár
FTOSMREZFunkční testy - osmotická rezistence erytrocytů
FTTEGFunkční testy - trombelastogram
FTABSFunkční testy absorpce - hodnocení
FTSEKRELFunkční testy sekrece a eliminace - hodnocení
GTYP01Genotyp MTV 01
XGTYPCOMDGenotyp viru SARS CoV-2 varianty dle mutací/delecí
popis: Genotyp viru SARS CoV-2 - emergentní varianty stanovené určením mutací a delecí, nesekvenačně. Provizorní MTV pro dočasnou potřebu ÚZIS.
GTYPCOVGenotyp viru SARS CoV-2 varianty stanovené sekvenováním
popis: Genotyp viru SARS CoV-2 - významné sledované varianty stanovené sekvenováním. Tato MTV je navázána na matici "SARS-CoV-2..." vydávanou NRL SZÚ - vyvěšována na webu DASTACR.
BIOPKolizní stavy materiálu - biopsie všeobecně
BPKolizní stavy materiálu - krev a plazma
CSFKolizní stavy materiálu - likvor všeobecně
UAKolizní stavy materiálu - moč a amniová tekutina
SPKolizní stavy materiálu - sérum a plazma
XKolizní stavy materiálu - všeobecné texty
KOMPATKompatibilita krve dárce a příjemce
K2Konkrementy - barvy
K3Konkrementy - jádro
K6Konkrementy - počet jiný
K5Konkrementy - povrch
K4Konkrementy - řez
K0Konkrementy - složky
K1Konkrementy - tvary
KSAB0Krevní skupiny v AB0 Rh (D) systému
KVALKvalitativní a semikvantitativní testy - texty
popis: Kvalitativní a semikvantitativní testy - formalizované texty pro sdělování výsledků. Lokálně mohou být realizovány jazykové úpravy názvů, při předávání dat mezi IS se pracuje s klíči. Společná matice, z níž je vybírán odpovídající text dle kontextu příslušné položky a sdělovaného výsledku.
LKCPLeukocyty - popis
LKCRZLeukocyty - reaktivní změny
LKCSLeukocyty - stav
USEDMočový sediment
PODLEKPodání léku - informace pro laboratoř k vyšetření
POLODBPoloha pacienta při odběru
HEMOLStav materiálu - hemolýza
CHYLStav materiálu - chylozita
IKTERStav materiálu - ikterita
CALCStav vstupních údajů - výpočtové vztahy
SEZStupeň epidemiologické závažnosti
TANNMMTanner-prsní žláza
TANNPUBTanner-pubické ochlupení
PLTPTrombocyty - popis
PLTSTrombocyty - stav
DIETATypy diet pro potřebu interpretačních škál
ODBERTypy odběrů pro potřebu interpretačních škál