Náhled číselníku TABTO

LL Laboratoře obecně
LB Laboratoř biochemie
LH Laboratoř hematologie
LT Laboratoř transfuzologie
LI Laboratoř imunologie
LN Laboratoř nukleární medicíny
LM Laboratoř mikrobiologie
LV Laboratoř virologie
LA Laboratoř patologie (histologie)
LP Laboratoř parazitologie
LY Laboratoř mykologie
LX Laboratoř toxikologie
LG Laboratoř genetiky
LJ Laboratoř jiná
VV Vyšetřovna obecně
VR Vyšetřovna radiodiagnostická
PP Praktický lékař obecně
PV Praktický lékař všeobecný
PD Praktický lékař pro děti a dorost
PS Praktický lékař stomatolog
PO Praktický lékař odborný
KK Kliniky obecně
NN Nemocniční informační systém obecně
JL Jiné - lékárna
UC ÚZIS ČR - centrální pracoviště
UK ÚZIS ČR - krajský odbor
UO Pracoviště Národního onkologického registru
FO fyzická osoba (subjekt bez IČO)
XX Jiné, blíže neurčené