Náhled číselníku verzí DS

X02.00.00verze DS 02.00.00 / 01.02.2002
X02.01.01verze DS 02.01.01 / 01.05.2002
X03.00.01verze DS 03.00.01 / 20.06.2003
X03.01.01verze DS 03.01.01 / 01.11.2003
X03.02.01verze DS 03.02.01 / 20.04.2004
X03.02.02verze DS 03.02.02 / 20.07.2004
X03.02.03verze DS 03.02.03 / 15.10.2004
X03.03.01verze DS 03.03.01 / 20.01.2005
X03.04.01verze DS 03.04.01 / 22.03.2005
X03.05.01verze DS 03.05.01 / 21.06.2005
X03.06.01verze DS 03.06.01 / 22.09.2005
X03.07.01verze DS 03.07.01 / 22.12.2005
X03.08.01verze DS 03.08.01 / 22.03.2006
X03.09.01verze DS 03.09.01 / 20.06.2006
X03.09.02verze DS 03.09.02 / 22.09.2006
X03.10.01verze DS 03.10.01 / 15.12.2006
X03.11.01verze DS 03.11.01 / 01.12.2007
X03.11.02verze DS 03.11.02 / 01.01.2008
X03.11.03verze DS 03.11.03 / 01.04.2008
X03.11.04verze DS 03.11.04 / 01.07.2008
X03.11.05verze DS 03.11.05 / 01.01.2009
X03.11.06verze DS 03.11.06 / 01.04.2009
X03.11.07verze DS 03.11.07 / 01.07.2009
X03.11.08verze DS 03.11.08 / 01.10.2009
X03.12.01verze DS 03.12.01 / 01.01.2010
X03.13.01verze DS 03.13.01 / 01.04.2010
X03.14.01verze DS 03.14.01 / 01.07.2010
X03.15.01verze DS 03.15.01 / 01.10.2010
X03.15.02verze DS 03.15.02 / 01.01.2011
X03.15.03verze DS 03.15.03 / 01.04.2011
X03.15.04verze DS 03.15.04 / 16.05.2011
X03.15.05verze DS 03.15.05 / 01.07.2011
X03.15.06verze DS 03.15.06 / 01.10.2011
X03.15.07verze DS 03.15.07 / 01.01.2012
X03.15.08verze DS 03.15.08 / 01.04.2012
X03.16.01verze DS 03.16.01 / 01.07.2012
X03.16.02verze DS 03.16.02 / 01.10.2012
X03.17.01verze DS 03.17.01 / 01.01.2013
X03.17.02verze DS 03.17.02 / 01.04.2013
X03.17.03verze DS 03.17.03 / 01.07.2013
X03.17.04verze DS 03.17.04 / 01.10.2013
X03.17.05verze DS 03.17.05 / 01.01.2014
X03.17.06verze DS 03.17.06 / 01.04.2014
X03.18.01verze DS 03.18.01 / 01.07.2014
X03.18.02verze DS 03.18.02 / 01.10.2014
X03.18.03verze DS 03.18.03 / 01.01.2015
X03.18.04verze DS 03.18.04 / 01.04.2015
X03.19.01verze DS 03.19.01 / 01.07.2015
X03.19.02verze DS 03.19.02 / 01.11.2015
X03.19.03verze DS 03.19.03 / 01.01.2016
X03.20.01verze DS 03.20.01 / 01.04.2016
X03.21.01verze DS 03.21.01 / 01.07.2016 - poslední verze DS3
03.21.02verze DS 03.21.02 / 01.01.2017
X04.01.01verze DS 04.01.01 / 20.12.2006
X04.01.02verze DS 04.01.02 / 01.04.2007
X04.01.03verze DS 04.01.03 / 03.10.2007
X04.01.04verze DS 04.01.04 / 01.12.2007
X04.01.05verze DS 04.01.05 / 01.01.2008
X04.01.06verze DS 04.01.06 / 01.04.2008
X04.02.01verze DS 04.02.01 / 01.07.2008
X04.02.02verze DS 04.02.02 / 01.01.2009
X04.02.03verze DS 04.02.03 / 01.04.2009
X04.02.04verze DS 04.02.04 / 01.07.2009
X04.02.05verze DS 04.02.05 / 01.10.2009
X04.03.01verze DS 04.03.01 / 01.01.2010
X04.04.01verze DS 04.04.01 / 01.04.2010
X04.05.01verze DS 04.05.01 / 01.07.2010
X04.06.01verze DS 04.06.01 / 01.10.2010
X04.06.02verze DS 04.06.02 / 01.01.2011
X04.06.03verze DS 04.06.03 / 01.04.2011
X04.06.04verze DS 04.06.04 / 16.05.2011
X04.06.05verze DS 04.06.05 / 01.07.2011
X04.06.06verze DS 04.06.06 / 01.10.2011
X04.06.07verze DS 04.06.07 / 01.01.2012
X04.06.08verze DS 04.06.08 / 01.04.2012
X04.07.01verze DS 04.07.01 / 01.07.2012
X04.07.02verze DS 04.07.02 / 01.10.2012
X04.08.01verze DS 04.08.01 / 01.01.2013
X04.08.02verze DS 04.08.02 / 01.04.2013
X04.08.03verze DS 04.08.03 / 01.07.2013
X04.08.04verze DS 04.08.04 / 01.10.2013
X04.08.05verze DS 04.08.05 / 01.01.2014
X04.08.06verze DS 04.08.06 / 01.04.2014
X04.09.01verze DS 04.09.01 / 01.07.2014
X04.09.02verze DS 04.09.02 / 01.10.2014
X04.09.03verze DS 04.09.03 / 01.01.2015
X04.10.01verze DS 04.10.01 / 01.04.2015
X04.11.01verze DS 04.11.01 / 01.07.2015
X04.11.02verze DS 04.11.02 / 01.11.2015
X04.12.01verze DS 04.12.01 / 01.01.2016
X04.13.01verze DS 04.13.01 / 01.04.2016
X04.13.02verze DS 04.13.02 / 01.07.2016
X04.13.03verze DS 04.13.03 / 01.01.2017
X04.14.01verze DS 04.14.01 / 01.04.2017
X04.15.01verze DS 04.15.01 / 01.07.2017
X04.15.02verze DS 04.15.02 / 15.10.2017
X04.16.00verze DS 04.16.00 / 01.01.2018
X04.16.01verze DS 04.16.01 / 01.03.2018
X04.16.02verze DS 04.16.02 / 01.04.2018
X04.17.01verze DS 04.17.01 / 01.07.2018
X04.18.01verze DS 04.18.01 / 01.10.2018
X04.18.02verze DS 04.18.02 / 01.01.2019
X04.18.03verze DS 04.18.03 / 01.04.2019
X04.19.01verze DS 04.19.01 / 01.07.2019
X04.19.02verze DS 04.19.02 / 01.10.2019
X04.19.03verze DS 04.19.03 / 01.01.2020
X04.20.01verze DS 04.20.01 / 01.04.2020
X04.20.02verze DS 04.20.02 / 01.05.2020
X04.20.03verze DS 04.20.03 / 01.07.2020
X04.20.04verze DS 04.20.04 / 01.10.2020
X04.21.01verze DS 04.21.01 / 01.01.2021
X04.21.02verze DS 04.21.02 / 26.01.2021
X04.21.03verze DS 04.21.03 / 17.02.2021
X04.21.04verze DS 04.21.04 / 01.03.2021
X04.22.01verze DS 04.22.01 / 01.04.2021
X04.22.02verze DS 04.22.02 / 20.04.2021
X04.22.03verze DS 04.22.03 / 01.07.2021
X04.22.04verze DS 04.22.04 / 01.10.2021
X04.22.05verze DS 04.22.05 / 01.01.2022
X04.22.06verze DS 04.22.06 / 11.02.2022
X04.23.01verze DS 04.23.01 / 01.04.2022
04.23.02verze DS 04.23.02 / 01.07.2022
X04.23.03verze DS 04.23.03 / 01.10.2022