urn:cz-mzcr:ns:dasta:ds4:ds_idu_nrpot
complexType nrpotType

Super Types
{http://www.w3.org/2001/XMLSchema}anyType
|
+--{urn:cz-mzcr:ns:dasta:ds4:ds_idu_nrpot}nrpotType (restriction)

Properties
This component is not nillable.

Model
<...
  pantiko = dsComm:number1-4
  pbydl = dsComm:str6
  pdapot = xs:date
  pdatfeto = xs:date
  pdelka = dsComm:number2de
  pdg = dsComm:str5
  pdrupot = dsComm:number1-5
  pduvukon = dsComm:number2d
  phmot = dsComm:number4d
  picok = dsComm:icisType
  pinprediag = dsComm:number2d
  pkzam = dsComm:number1d
  pnyngrav = dsComm:number2d
  pobec = dsComm:number6de
  porp = dsComm:number4de
  ppczk = dsComm:number3de
  ppoint = dsComm:number1d
  ppopor = dsComm:number1d
  ppopupt = dsComm:number1-2
  pposap = dsComm:number1d
  ppozive = dsComm:number1d
  prodcis = dsComm:rodcisType
  prostav = dsComm:number0-5
  pstaobc = dsComm:str3
  pstargrav = dsComm:number2d
  pstari = dsComm:number2de
  pvzdela = dsComm:number1-9
  pzduupt = dsComm:logical
  pzduuptp = dsComm:logical
  pzpprov = dsComm:number2d>

</...>


Attribute Summary
 dsComm:number1-4pantiko
          Antikoncepce dle číselníku Antikoncepce  
 dsComm:str6pbydl
          Číslo kraje a okresu bydliště (NUTS3 a NUTS4) dle číselníku KrajOkres  
 xs:datepdapot
          Datum provedení potratu 
 xs:datepdatfeto
          Datum fetoskopie 
 dsComm:number2depdelka
          Délka (v cm) plodu nad 17 týdnů 
 dsComm:str5pdg
          Dg zdravotních důvodů UPT dle číselníku MKN10_5  
 dsComm:number1-5pdrupot
          Druh potratu dle číselníku DruhPotratu  
 dsComm:number2dpduvukon
          UPT podle důvodu ukončení dle číselníku DuvodKUkonceni  
 dsComm:number4dphmot
          Hmotnost (v gramech) plodu nad 17 týdnů 
 dsComm:icisTypepicok
          IČ (identifikační číslo zařízení, kde byl výkon proveden) 
 dsComm:number2dpinprediag
          Invazivní prenatální diagnostika dle číselníku InvazivniPrenatalniDiagnostika  
 dsComm:number1dpkzam
          Klasifikace zaměstnání dle číselníku KlasifikaceZamestnaniJednomistna  
 dsComm:number2dpnyngrav
          Nynější gravidita dle číselníku NynejsiGravidita  
 dsComm:number6depobec
          Obec bydliště dle číselníku Obec  
 dsComm:number4deporp
          Číslo obce s rozšířenou působností 
 dsComm:number3deppczk
          PČZ (pořadové číslo zařízení, kde byl výkon proveden) 
 dsComm:number1dppoint
          Počet dosavadních UPT 
 dsComm:number1dppopor
          Počet porodů 
 dsComm:number1-2ppopupt
          Poplatek za UPT dle číselníku PoplatekZaUpt  
 dsComm:number1dpposap
          Počet dosavadních samovolných potratů 
 dsComm:number1dppozive
          Počet živě narozených dětí 
 dsComm:rodcisTypeprodcis
          Rodné číslo 
 dsComm:number0-5prostav
          Rodinný stav dle číselníku Stav  
 dsComm:str3pstaobc
          Státní občanství dle číselníku Zeme, kód a2  
 dsComm:number2dpstargrav
          UPT podle stáří gravidity dle číselníku StariGravidity  
 dsComm:number2depstari
          Stáří plodu v týdnech 
 dsComm:number1-9pvzdela
          Vzdělání dle číselníku Vzdelani, skupina platnosti 02 
 dsComm:logicalpzduupt
          UPT ze zdravotních důvodů matky (ano / ne) 
 dsComm:logicalpzduuptp
          UPT ze zdravotních důvodů plodu (ano / ne) 
 dsComm:number2dpzpprov
          UPT podle způsobu provedení dle číselníku ZpusobProvedeni  

Attribute Detail

pantiko

Antikoncepce dle číselníku Antikoncepce

Type:
dsComm:number1-4
Use:
required
Form:
unqualified

pbydl

Číslo kraje a okresu bydliště (NUTS3 a NUTS4) dle číselníku KrajOkres

Type:
dsComm:str6
Use:
optional
Form:
unqualified

pdapot

Datum provedení potratu

Type:
xs:date
Use:
required
Form:
unqualified

pdatfeto

Datum fetoskopie

Type:
xs:date
Use:
optional
Form:
unqualified

pdelka

Délka (v cm) plodu nad 17 týdnů

Type:
dsComm:number2de
Use:
optional
Form:
unqualified

pdg

Dg zdravotních důvodů UPT dle číselníku MKN10_5

Type:
dsComm:str5
Use:
optional
Form:
unqualified

pdrupot

Druh potratu dle číselníku DruhPotratu

Type:
dsComm:number1-5
Use:
required
Form:
unqualified

pduvukon

UPT podle důvodu ukončení dle číselníku DuvodKUkonceni

Type:
dsComm:number2d
Use:
optional
Form:
unqualified

phmot

Hmotnost (v gramech) plodu nad 17 týdnů

Type:
dsComm:number4d
Use:
optional
Form:
unqualified

picok

IČ (identifikační číslo zařízení, kde byl výkon proveden)

Type:
dsComm:icisType
Use:
required
Form:
unqualified

pinprediag

Invazivní prenatální diagnostika dle číselníku InvazivniPrenatalniDiagnostika

Type:
dsComm:number2d
Use:
optional
Form:
unqualified

pkzam

Klasifikace zaměstnání dle číselníku KlasifikaceZamestnaniJednomistna

Type:
dsComm:number1d
Use:
required
Form:
unqualified

pnyngrav

Nynější gravidita dle číselníku NynejsiGravidita

Type:
dsComm:number2d
Use:
required
Form:
unqualified

pobec

Obec bydliště dle číselníku Obec

Type:
dsComm:number6de
Use:
required
Form:
unqualified

porp

Číslo obce s rozšířenou působností

Type:
dsComm:number4de
Use:
optional
Form:
unqualified

ppczk

PČZ (pořadové číslo zařízení, kde byl výkon proveden)

Type:
dsComm:number3de
Use:
required
Form:
unqualified

ppoint

Počet dosavadních UPT

Type:
dsComm:number1d
Use:
required
Form:
unqualified

ppopor

Počet porodů

Type:
dsComm:number1d
Use:
required
Form:
unqualified

ppopupt

Poplatek za UPT dle číselníku PoplatekZaUpt

Type:
dsComm:number1-2
Use:
optional
Form:
unqualified

pposap

Počet dosavadních samovolných potratů

Type:
dsComm:number1d
Use:
required
Form:
unqualified

ppozive

Počet živě narozených dětí

Type:
dsComm:number1d
Use:
required
Form:
unqualified

prodcis

Rodné číslo

Type:
dsComm:rodcisType
Use:
required
Form:
unqualified

prostav

Rodinný stav dle číselníku Stav

Type:
dsComm:number0-5
Use:
required
Form:
unqualified

pstaobc

Státní občanství dle číselníku Zeme, kód a2

Type:
dsComm:str3
Use:
required
Form:
unqualified

pstargrav

UPT podle stáří gravidity dle číselníku StariGravidity

Type:
dsComm:number2d
Use:
optional
Form:
unqualified

pstari

Stáří plodu v týdnech

Type:
dsComm:number2de
Use:
required
Form:
unqualified

pvzdela

Vzdělání dle číselníku Vzdelani, skupina platnosti 02

Type:
dsComm:number1-9
Use:
required
Form:
unqualified

pzduupt

UPT ze zdravotních důvodů matky (ano / ne)

Type:
dsComm:logical
Use:
optional
Form:
unqualified

pzduuptp

UPT ze zdravotních důvodů plodu (ano / ne)

Type:
dsComm:logical
Use:
optional
Form:
unqualified

pzpprov

UPT podle způsobu provedení dle číselníku ZpusobProvedeni

Type:
dsComm:number2d
Use:
optional
Form:
unqualified

Local Usage
nrtType

Source
<xs:complexType name="nrpotType">
<xs:attribute name="picok" type="dsComm:icisType" use="required">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="ppczk" type="dsComm:number3de" use="required">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="prodcis" type="dsComm:rodcisType" use="required">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="pobec" type="dsComm:number6de" use="required">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="pbydl" type="dsComm:str6">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="porp" type="dsComm:number4de">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="pkzam" type="dsComm:number1d" use="required">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="prostav" type="dsComm:number0-5" use="required">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="pstaobc" type="dsComm:str3" use="required">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="pvzdela" type="dsComm:number1-9" use="required">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="ppopor" type="dsComm:number1d" use="required">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="ppozive" type="dsComm:number1d" use="required">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="ppoint" type="dsComm:number1d" use="required">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="pposap" type="dsComm:number1d" use="required">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="pdrupot" type="dsComm:number1-5" use="required">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="pzduupt" type="dsComm:logical">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="pzduuptp" type="dsComm:logical">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="pdg" type="dsComm:str5">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="pdapot" type="xs:date" use="required">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="pstari" type="dsComm:number2de" use="required">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="phmot" type="dsComm:number4d">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="pdelka" type="dsComm:number2de">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="pantiko" type="dsComm:number1-4" use="required">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="ppopupt" type="dsComm:number1-2">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="pnyngrav" type="dsComm:number2d" use="required">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="pinprediag" type="dsComm:number2d">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="pstargrav" type="dsComm:number2d">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="pzpprov" type="dsComm:number2d">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="pduvukon" type="dsComm:number2d" use="optional">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="pdatfeto" type="xs:date">
</xs:attribute>
</xs:complexType>


Submit a bug or a feature.
Created by xsddoc, a sub project of xframe, hosted at http://xframe.sourceforge.net.