urn:cz-mzcr:ns:dasta:ds4:ds_idu_nrpot
element nrt

Properties
This component is not nillable.

Model
<nrt
  picov = dsComm:icisType
  ppczv = dsComm:number3de>
nrpot+
</nrt>


Nested Element Summary
nrpot:nrpotTypenrpot
          Hlášení potratu a mimoděložního těhotenství 

Attribute Summary
 dsComm:icisTypepicov
          IČ (identifikační číslo zařízení, které výkon provedlo) 
 dsComm:number3deppczv
          PČZ (pořadové číslo zařízení, které výkon provedlo) 

Attribute Detail

picov

IČ (identifikační číslo zařízení, které výkon provedlo)

Type:
dsComm:icisType
Use:
required
Form:
unqualified

ppczv

PČZ (pořadové číslo zařízení, které výkon provedlo)

Type:
dsComm:number3de
Use:
required
Form:
unqualified

Source
<xs:element name="nrt" type="nrpot:nrtType"/>


Submit a bug or a feature.
Created by xsddoc, a sub project of xframe, hosted at http://xframe.sourceforge.net.