urn:cz-mzcr:ns:dasta:ds4:ds_idu_nrrod
element nrr

Properties
This component is not nillable.

Model
<nrr
  rico = dsComm:icisType
  rodd = dsComm:str5
  rpcpd = dsComm:number3de
  rpcz = dsComm:number3de>
nrrod+
</nrr>


Nested Element Summary
nrrod:nrrodTypenrrod
          Zpráva o rodičce 

Attribute Summary
 dsComm:icisTyperico
          IČO (identifikační číslo zdravotnického zařízení) 
 dsComm:str5rodd
          5-znakový kód oddělení 
 dsComm:number3derpcpd
          PČDP (pořadové číslo detašovaného pracoviště) 
 dsComm:number3derpcz
          PČZ (pořadové číslo zdravotnického zařízení) 

Attribute Detail

rico

IČO (identifikační číslo zdravotnického zařízení)

Type:
dsComm:icisType
Use:
required
Form:
unqualified

rodd

5-znakový kód oddělení

Type:
dsComm:str5
Use:
required
Form:
unqualified

rpcpd

PČDP (pořadové číslo detašovaného pracoviště)

Type:
dsComm:number3de
Use:
required
Form:
unqualified

rpcz

PČZ (pořadové číslo zdravotnického zařízení)

Type:
dsComm:number3de
Use:
required
Form:
unqualified

Source
<xs:element name="nrr" type="nrrod:nrrType"/>


Submit a bug or a feature.
Created by xsddoc, a sub project of xframe, hosted at http://xframe.sourceforge.net.