Číselníky NČLP aktualizované od vydání aktuální verze DS, drobné změny a opravy v DS

 

 

Od vydání aktuální verze DS nebyly aktualizovány žádné číselníky NČLP a nedošlo k žádným změnám ani opravám v DS.