*pm – příjmové místo

Základní informace o příjemci zasílaného souboru. Pro DS3 i DS4.

 

{distribuováno od verze 2.01.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

ico

a

8

?

IČ - identifikace právního subjektu ZZ příjemce

řetězec číslic

pokyny:

určeno pouze pro ČR,

uvádějte vždy, je-li dostupné

poznámky:

viz 01

icz

a

8

?

identifikační číslo ZZ pracoviště příjemce

řetězec číslic

pokyny:

určeno pouze pro ČR,

uvádějte vždy, je-li dostupné

poznámky:

1. především pro pojišťovny

2. viz 01

icp

a

8

?

identifikační číslo pracoviště příjemce

řetězec číslic

pokyny:

určeno pouze pro ČR

poznámky:

1. především pro pojišťovny

2. viz 01

icl

a

8

?

identifikační číslo 

lékaře příjemce

řetězec číslic

pokyny:

určeno pouze pro ČR

poznámky:

1. viz icl_pozn

2. především pro pojišťovny

3. viz 01

pcz

a

3

?

pořadové číslo ZZ pracoviště příjemce

řetězec číslic

pokyny:

určeno pouze pro ČR

poznámky:

1. především pro ÚZIS ČR

2. viz 01

oddel

a

5

?

oddělení příjemce

kód (písmena a číslice)

pokyny:

určeno pouze pro ČR

poznámky:

1. viz oddel_pozn

2. především pro ÚZIS ČR

3. viz 01

sr_typ

a

1

?

typ příjemce

(SR)

L, O

viz seznam hodnot

pokyny:

určeno pouze pro SR

v současné době se uvádí „O“

sr_pois

a

4

?

kód pojišťovny příjemce

(SR)

pokyny:

určeno pouze pro SR

údaj se již neužívá (historický)

od

DS3.17.04

DS4.08.04

se neužívá

sr_kod

a

12

?

kód PZS příjemce

(SR)

pokyny

1. přiděluje UDZS

2. určeno pouze pro SR

změna od

DS3.17.05

DS4.08.05

sr_lekar

a

9

?

kód lékaře příjemce

(SR)

pokyny

1. přiděluje UDZS

2. určeno pouze pro SR

nové od

DS3.17.05

DS4.08.05

as

e

1

adresa příjemce - spojení

pokyny:

viz as_pokyny

a

e

?

adresa příjemce

pokyny:

1. typ adresy = ”P”

2. pokud v bloku "dasta" ur="N", musí být element "a" použit právě jedenkrát

3. pokud v bloku "dasta" ur="N", musí být v elementu "jmeno" název SSZ

pmAny

e

?

firemní blok

pokyny:

viz  firemní bloky

 

[XML Schema]    [Příklad]

 

 

Podmínky, pokyny, poznámky:

 

*pm

pokyny k celému bloku:

V hlavním bloku dasta je vždy jen jeden blok pm - zasílaný soubor je určen jen pro jednoho příjemce.

 

icl

poznámky:

 Pro potřebu pojišťovny byli lékaři identifikováni pomocí IČL a pracoviště bylo jen

variabilním symbolem - dělení IČZ na IČL.

Poté bylo místo dělení IČZ na IČL zavedeno dělení IČZ na IČP.  Jednalo se zvláště u velkých nemocnic o podstatnou změnu.

U ZZ, kde se jedná o jediného lékaře se nezměnilo často nic; pokud má nyní jedno IČP, je stejné, jako bývalo jeho IČL. Pokud má ale nasmlouváno více odborností, má na každou zvlášť IČP!

 

oddel

poznámky:

První 2 místa tvoří kód oddělení, třetí místo je pořadovým číslem oddělení v rámci ZZ (A-Z nelůžková, 0-9 lůžková) a poslední dvě místa jsou kódem pracoviště. Údaj vyžaduje ÚZIS ČR.

 

sr_typ

seznam hodnot:

L = lékař

O = oddělení

 

01 - poznámky společné pro ico, icz, icp, icl, pcz, oddel:

 

Pro praxi je (může být) potřebná tato množina identifikačních údajů příjmových a odesílajících míst:

·          IČO (8) - identifikace právního subjektu zdravotnického zařízení (údaj potřebný mimo jiné i pro NZIS) - nyní IC

·          IČZ (8) - identifikační číslo zařízení (zdravotnické zařízení má IČZ většinou jediné, ale může jich mít i více, pokud má ve smlouvě s pojišťovnou zvláštní způsoby úhrady, které je nutné vést ve zvlášť dávkách - např. stomatologie, úhrada IVF)

·          IČP (8) - identifikační číslo pracoviště (jediné dnes platné dělení IČZ na "pracoviště" registrovaná u pojišťoven; nahradilo původní ”variabilní symbol”)

·          IČL (8) - identifikační číslo lékaře (bývalé označení, které VZP sice zrušila a nahradila IČP, ale které je stále v praxi využíváno a může být v budoucnosti opět zavedeno)

·          ODB (3) – odbornost (odbornost není sdělována prostřednictvím tohoto bloku, lze ji zadávat pouze v bloku autor )

·          PCZ (3) - pořadové číslo zdravotnického zařízení v rámci právního subjektu (údaj potřebný pro NZIS)

·          ODDEL (5) - číslo oddělení -včetně pracoviště (údaj potřebný pro NZIS) 

 

 

Pro pojišťovny je významné IČZ a IČP (IČL dříve).

Pro ÚZIS ČR je významné ICO, PČZ a ODDEL.

Některé IS s IČL již nepracují, většina ale IČL stále používá. Není vyloučen návrat k IČL.

 

Pokud je údaj ICO v praxi kratší než 8 znaků, jedná se o chybu, pravděpodobně nebyly vypsány úvodní nuly. Toto DS neřeší, je věcí příslušného IS odesílatele.

 

Definice - viz www.isvs.cz.

 

as

pokyny:

pokud v bloku "dasta" ur="N" (hlášení pracovní neschopnosti pro ČSSZ), musí být typ="I" (interní dohoda), element "vnitrni" musí obsahovat třímístný kód SSZ (dle číselníku C_OKR - viz http://www.cssz.cz/NR/rdonlyres/5882936A-7A09-48E7-8F7D-015FFC26CB2D/0/C_COKR.htm)