*as - obsah bloku adresa - spojení

Adresy spojení doplňující blok adres a.

 

{distribuováno od verze 2.01.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

typ

a

1

1

typ adresy spojení

D, T, B, F, S, X, M, E, I

viz seznam hodnot

4.17.01

doplněno

„B“, rozlišení

T a B

poradi

a

1

?

pořadí dle důležitosti

0, 1

pokyny:

viz poradi - pokyny

obsah

e

-255

?

obsah adresy

volným textem

pokyny:

viz obsah - pokyny

poznámky:

tvar určuje položka ”typ adresy spojení”

vnitrni

e

-255

?

vnitřní adresa

volným textem

pokyny:

viz vnitrni - pokyny

sdeleni

e

-255

?

textová informace k adrese

volným textem

pokyny:

viz sdeleni - pokyny

asAny

e

?

firemní blok

pokyny:

viz  firemní bloky

 

[XML Schema]    [Příklad]

 

 

Podmínky, pokyny, seznam hodnot, poznámky:

                                        

typ

seznam hodnot:

D = disketa

T = telefon (pevná linka)

B = mobilní telefon (možnost zasílání SMS zpráv)

F = fax

S = SMTP

X = X.400

M = MHS /Novell/

E = e-mailová adresa

I = dle interní dohody

 

poradi

pokyny:

V pořadí dle důležitosti se rozlišuje pouze adresa pro hlavní spojení (1) a adresy ostatní (0).

 

poznámka:

Z historických důvodů obsahuje číselník i již nepoužívané typy.

 

obsah

pokyny:

Obsah adresy je zapisován dle typu adresy (uvozovky nejsou součástí zápisu!).

Pro:

T = ”(+stát)telefon/linka”; (+stát) a /linka jsou fakultativní; znaky (+/) jsou součástí zápisu

B = ”(+stát)telefon/linka”; (+stát) a /linka jsou fakultativní; znaky (+/) jsou součástí zápisu

F = ”(+stát)telefon/linka”; (+stát) a /linka jsou fakultativní; znaky (+/) jsou součástí zápisu

S = adresa SMTP (internetová) - soubor se posílá jako příloha k elektronické poště

X = adresa X.400 - soubor se posílá jako příloha k elektronické poště

M = MHS /Novell/ - soubor se posílá jako příloha k elektronické poště

E = adresa ve tvaru “adresat@domena.cz”

I = specifikují komunikující strany

 

vnitrni

pokyny:

Vnitřní adresa pro další distribuci zprávy ”za schránkou” příjemce. Není-li odesílateli známa, položku nevyplní, případné upřesnění může zapsat do položky ”sdělení pro správce schránky”.

 

sdeleni

pokyny:

Textová informace pro správce schránky, žádost o ruční dodání adresátovi tam, kde chybí ”vnitřní adresa” atd.