*h - výška a hmotnost standardní

Běžná standardní výška a hmotnost pacienta.

 

{distribuováno od verze 2.01.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

vyska

a

-3

?

výška pacienta v centimetrech

číslo (znakově)

pokyny:

viz 01

hmotnost

a

-6

?

hmotnost pacienta v kilogramech

číslo desetinné (znakově)

pokyny:

1. viz 01

2. viz hmotnost - pokyny

poznámky:

viz hmotnost - poznámky

pozn

e

-80

?

poznámka k údajům

volný text

pokyny:

viz 01

nové od 4.16.01

autor

e

 

?

autor vložení nebo aktualizace údajů „výška a hmotnost“

 

 

nové od 4.16.01

dat_ab

a

?

datum a čas aktualizace výšky a hmotnosti standardní

DTS

hAny

e

?

firemní blok

pokyny:

viz  firemní bloky

 

[XML Schema]    [Příklad]

 

 

Podmínky, pokyny, poznámky:

 

hmotnost

pokyny:

U dětí (novorozenců) je nutné zadávat hmotnost až na tři desetinná místa (např. 8,235 nebo 10,20 kg),

pro dospělé dle potřeby (např. 103,5).

 

 

01 - pokyny společné pro vyska, hmotnost:

Zadává se průměrná běžná hmotnost standardní a běžná výška.

Slouží mimo jiné k běžným výpočtům např. BMI, tělesné plochy, dávkování aj.

V poznámce může být upřesněno získání údajů nebo jiné významné informace (např: „původní výška před amputací DK“, „údaj sdělený pacientem“ atd.).

 

Aktuální hmotnost pro speciální účely (například sledování diferencí hmotnosti v intenzívní péči nebo zadávání hmotnosti pro speciální výpočty) a další podobné aktuální údaje se zadávají především prostřednictvím výsledkového bloku v:

 

Výška aktuální (NČLP klíč = 20411)

Hmotnost aktuální (NČLP klíč = 20042)

Hmotnost standardní (NČLP klíč = 20669)

 

Viz též další speciální antropometrické údaje - NČLP, položky s gescí „K“.