*p - zdravotní pojišťovna pacienta

Definice jedné zdravotní pojišťovny - současné nebo předchozí. Nelze použít pro vykazování.

 

{distribuováno od verze 2.01.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

cispoj

e

-10

1

číslo pojištěnce

(z průkazu pojištěnce vydaného českou zdravotní pojišťovnou)

číslo (znakově);

v délce 9

nebo 10 znaků

poznámky:

údaj přidělený českou zdravotní pojišťovnou (položka č. 6 z průkazu pojištěnce);

pro zahraniční pacienty EU je nyní nutné řešit náhradním číslem a vyplněním euro_ide a stat_poj

úprava délky od DS3.02.01

poznámka od DS3.07.01

ind_oprav_sd

a

1

1

indikace opravného sdělení

N,E,S

viz seznam hodnot

nové od

DS 3.05.01

kodpoj

e

-5

1

kód české pojišťovny

(případně v SR slovenské)

číslo (znakově)

dle číselníku pojišťoven

poznámky:

1. číselník není součástí DS

2. viz kodpoj - poznámky

DS4.17.01

úprava popisu

typpoj

e

-2

?

typ pojištění

(pro připojištění atd.)

viz seznam hodnot

nové od

DS 3.11.06

stat_poj

e

2

?

stát EU, v němž byl vydán průkaz pojištěnce

volný text

pokyny:

přepisuje se údaj z průkazu;

položka č. 1 (vpravo nahoře);

dle číselníku ISO 3166 - 2 znaky

(v ČR se uvádí CZ)

nové od DS3.07.01;

DS4.17.01

úprava popisu a změna délky

euro_ide

e

-20

?

číslo pojištěnce EU

volný text

pokyny:

přepisuje se údaj z průkazu;

nyní bez kontrol

nové od DS3.07.01

pruk_cis

 

e

-40

?

číslo průkazu ZP

volný text

pokyny:

položka č. 8 z průkazu pojištěnce

nové od

DS4.16.01

dat_pp

 

e

8

?

platnost průkazu ZP do data

formát D

poznámky:

týká se průkazu, ne pojištění;

položka č. 9 z průkazu pojištěnce

nové od

DS4.16.01

dat_od

e

8

?

platnost pojištění od data

formát D

pokyny:

1. údaj z průkazu pojištěnce;

při výčtu minulých pojištění je údaj povinný, u současného pojištění nemusí být vyplněno

2. viz 01

dat_do

e

8

?

platnost pojištění do data

formát D

pokyny:

1. údaj z průkazu pojištěnce;

při výčtu minulých pojištění je údaj povinný, u současného pojištění nemusí být vyplněno

2. viz 01

a

e

?

adresa pojišťovny

poznámky:

fakultativní blok využívaný jen u neběžných pojišťoven

(viz blok a, typ = B)

pozn

e

-80

?

poznámka k údajům

volný text

pokyny:

V poznámce může být upřesněno získání údajů nebo jiné významné související informace.

nové od

DS4.16.01

autor

e

 

?

autor vložení nebo aktualizace údajů

 

 

nové od

DS4.16.01

dat_ab

a

?

datum a čas aktualizace bloku pojišťovny

formát DTS

pAny

e

?

firemní blok

pokyny:

viz  firemní bloky

 

[XML Schema]    [Příklad]

 

 

Poznámky, pokyny a další informace:

 

Slouží pro vytváření přehledu o pojištění pacienta.

 

ind_oprav_sd

seznam hodnot:

Indikace opravného sdělení:

N = nejedná se o opravu

E = sděluje se opětovně, jedná se o opravu původního chybného sdělení

S = původní sdělení stornovat!

 

kodpoj

poznámky:

V ČR se uvádí kód české pojišťovny, v SR kód slovenské pojišťovny.

Uvádí se levá část položky číslo 7 z průkazu pojištěnce (vlevo před pomlčkou, bez mezer).

 

typpoj

seznam hodnot:

Typ pojištění:

1 = veřejné zdravotní pojištění,
2 = smluvní připojištění,
3 = cestovní zdravotní připojištění,
4 = pojištění EU a mezinárodní smlouvy

 

Poznámka: místo hodnoty "4" se mohou vyskytovat hodnoty '0W' nebo '0V'

 

01 - pokyny společné pro dat_od, dat_do:

Česká zdravotní pojišťovna, u které je pacient v konkrétním období pojištěn, vyplývá z intervalu dat_od - dat_do.

Zadávaný interval platí včetně hraničních datumů.

U aktuální pojišťovny nemusí být datumy vyplněny, ale při sdělování historie pojištění vyplněny být musí.

.