*uks - obsah bloku urgentní informace - krevní skupina

Urgentní informace o pacientovi - jeho krevní skupina (z dokumentace).

 

{distribuováno od verze 2.01.01, přepracovaný tvar od verze 4.16.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

ks_rh

e

-8

1/

krevní skupina v AB0 Rh(D) systému kódem

[LUKSAB0] #!, položka klic

pokyny:

zadává se klíč z číselníku

1. exaktní zápis dle MTV ”KSAB0”

(převoditelné do „PatSum“!)

2. viz ks_rh - pokyny

3. viz 02

ks_rh_text

e

-55

?/

krevní skupina v AB0 Rh(D) systému textem

[LUKSAB0] #!, položka n55

pokyny:

název (n55) z číselníku odpovídající sdělovanému kódu ks_rh

nové od 4.16.01

krevskup

e

-3

/1

krevní skupina

volný text

pokyny:

1. viz 01

2. viz 02

poznámky:

běžný zápis volným textem typu např.: A1B, 0, atd.

Od verze

4.16.01

výzva k ukončení

užívání této varianty!

rh

e

1

/?

rh faktor

volný text

pokyny:

1. viz 01

2. viz 02

poznámky:

běžný zápis jednoho znaku + nebo -

Od verze

4.16.01

výzva k ukončení

užívání této varianty!

autor

e

?

autor vložení nebo aktualizace údajů ”krevní skupina”

volný text

pokyny:

viz autor - pokyny

dat_du

e

?

datum věrohodného zjištění k. s.

formát DT

nebo D

pokyny:

datum laboratorního vyšetření nebo datum věrohodného zjištění

dat_ak

e

?

datum a čas aktualizace na elektronické kartě

formát DTS

dat_ab

a

?

datum a čas aktualizace bloku ”krevní skupina”

formát DTS

pokyny:

je-li ind_oprav_sd = E, nebo S

zadává se dat_ab totožné, jako u opravovaného či stornovávaného sdělení

4.16.01

připojeny

pokyny

 

iid

e

 

?

instance identifikátor

 

pokyny:

unikátní identifikátor dílčího sdělení z IS odesílatele

nové od 4.18.03

ind_oprav_sd

a

1

indikace opravného sdělení

N, E, S

viz seznam hodnot

 

 

uksAny

e

?

firemní blok

pokyny:

viz  firemní bloky

 

[XML Schema]    [Příklad]

 

 

Podmínky, pokyny, poznámky:

 

*uks

pokyny k celému bloku:

Je nezávislé na případném sdělování krevní skupiny v rámci bloku ku_z_lab (laboratorní výsledky), nesmí být v rozporu.

Jedná se o údaj z dokumentace.

Pokud je současně sdělována informace o vyšetření k. s. v rámci bloku ku_z_lab, má přednost před údaji v bloku uks.

 

  

ks_rh

pokyny:

Kódování je přebíráno z příslušné MTV NČLP - ”KSAB0”.  Takto jsou vydávány i výsledky z transfúzologické laboratoře.

Údaj je kontrolovaný proti internímu číselníku LUKSAB0 (vychází z MTV - ”KSAB0”). Tato forma sdělování je přednostní.

Obsah MTV „KSAB0“ je významově totožný s LUKSAB0. LUKSAB0 byl zaveden s ohledem na projet PatSum. Záměrná nutná duplicita.

 

autor

pokyny:

Za údaj ručí ten, kdo jej aktualizuje jako poslední!

 

01 - pokyny společné pro krevskup, rh:

Zadává se dle běžných zvyklostí volným textem. Údaj není formalizovaný a není kontrolovatelný proti číselníku!

Užívání této varianty převzaté z původních verzí DS je nutné omezovat a následně ukončit.

Krevní skupina i rh faktor jsou zadávány odděleně, ale vždy současně (to musí zajišťovat IS odesílatele!).

Přednostně je používána položka ks_rh!

 

02 - pokyny společné pro ks_rh, krevskup, rh:

Položky krevskup a rh byly zavedeny již v DS2.

Položka ks_rh  byla zavedena počínaje DS3 a respektuje NČLP -  tvar sdělování výsledku v systému AB0 Rh(D) - používá se přednostně.

Protože méně sofistikované IS toto nemusí dosud umět, zůstávají na nezbytně nutnou dobu k dispozici obě formy zápisu.

 

ind_oprav_sd

seznam hodnot:

N = nejedná se o opravu

E = sděluje se opětovně, jedná se o opravu původního chybného sdělení

S = původní sdělení stornovat! (bez dodání nové hodnoty)