*uot - obsah bloku urgentní informace - očkování proti tetanu

Urgentní informace o pacientovi - jeho očkování proti tetanu.

 

{distribuováno od verze 2.01.01, aktualizovaný tvar od verze 4.16.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

dat_du

e

1

datum očkování proti tetanu

formát DT

nebo D resp. MR nebo R

pokyny:

viz dat_du - pokyny

 

autor

e

?

autor vložení nebo aktualizace údajů ”očkování proti tetanu”

volný text

pokyny:

viz autor - pokyny

 

dat_ak

e

?

datum a čas aktualizace na elektronické kartě

formát DTS

nevyužívá se,

projekt nebyl realizován

 

dat_ab

a

?

datum a čas aktualizace bloku očkování proti tetanu

formát DTS

pokyny:

je-li ind_oprav_sd = E, nebo S

zadává se dat_ab totožné, jako u opravovaného či stornovávaného sdělení

4.16.01

připojeny

pokyny

 

 

iid

e

 

?

instance identifikátor

 

pokyny:

unikátní identifikátor dílčího sdělení z IS odesílatele

nové od 4.18.03

ind_oprav_sd

a

1

indikace opravného sdělení

N, E, S

viz seznam hodnot

 

 

uotAny

e

?

firemní blok

pokyny:

viz  firemní bloky

 

[XML Schema]    [Příklad]

 

 

Podmínky, pokyny, poznámky:

 

*uot

pokyny a poznámky k celému bloku:

Je nezávislé na případném sdělování očkování proti tetanu v rámci bloku  oc (očkování), nesmí být v rozporu.

Jedná se o údaj z dokumentace. (Záměrná duplicita.)

Pokud je současně sdělována informace o očkování proti tetanu v rámci bloku  ocz , má přednost před údaji v bloku uot.

Pro Patient Summary jsou údaje přebírány přednostně z bloku oc, nejsou-li k dispozici, lze převzít i údaj z tohoto bloku uot.

 

Poznámka:

Blok je významný zejména pro některé IS praktických lékařů, které v této struktuře uchovávají informaci o tomto očkování.

 

 

dat_du

pokyny:

Zadávané datum má formát MR (měsíc, rok).

Pokud není známo přesné datum, zadává se ve formátu R (rok) a vztahuje se k datumu 1. ledna zadaného roku.

 

 

autor

pokyny:

Za údaj ručí ten, kdo jej aktualizuje jako poslední!

 

 

ind_oprav_sd

seznam hodnot:

N = nejedná se o opravu

E = sděluje se opětovně, jedná se o opravu původního chybného sdělení

S = původní sdělení stornovat! (bez dodání nové hodnoty)