*reakce - reakce na očkování

Reakce na očkování vázaná k jedné aplikaci očkovací látky.

 

{distribuováno od verze 2.01.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

dat_or

e

1

datum a čas popisované reakce

formát DT

nebo D

typ

a

1

1

typ reakce

F, H, N, J

viz seznam hodnot

pokyny:

viz typ - pokyny

vys_or

e

-255

?

popis reakce

volný text

 

autor

e

?

autor popisu reakce

pokyny:

viz autor

reakceAny

e

?

firemní blok

pokyny:

viz  firemní bloky

 

[XML Schema]    [Příklad]

 

 

Podmínky, pokyny, seznam hodnot, poznámky:

 

*reakce

poznámky k celému bloku:

Struktura je prodiskutována s pracovní skupinou pro dětské očkování při Pediatrické společnosti ČLS.

 

typ

seznam hodnot:

Typ reakce:

F = fyziologická reakce

H = hyperreakce

N = neurologická reakce

J = jiná reakce (popsáno textově)

 

pokyny:

Uvádí se jeden z údajů (v případě kombinace se uvede významnější).

 

autor

pokyny:

Za údaj ručí ten, kdo jej aktualizuje jako poslední!