*pnz - obsah bloku pracovní neschopnost

Informace o pracovní neschopnosti pacienta v uváděném časovém intervalu.

 

{distribuováno od verze 2.01.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

cislo_tiskopisu

a

-12

?

číslo z tiskopisu pracovní neschopnosti

volný text

pokyny:

viz 01

prodlouženo z 9 zn od DS 3.05.

ind_oprav_sd

a

1

1

indikace opravného sdělení

N, E, S

viz seznam hodnot

nové od DS 3.05.01

diag_poc

a

-5

?

diagnóza počáteční

[Mkn10_5] #!, položka kod

pokyny:

viz 01

uraz_prac

a

1

?

úraz pracovní

A, N

viz seznam hodnot

pokyny:

implicitně = N

uraz_ostatni

a

1

?

úraz ostatní

” A, N

viz seznam hodnot

pokyny:

implicitně = N

uraz_zavineny

a

1

?

úraz zaviněný

A, N

viz seznam hodnot

pokyny:

implicitně = N

nemoc_povol

a

1

?

nemoc z povolání

A, N

viz seznam hodnot

pokyny:

implicitně = N

alkohol

a

1

?

vliv alkoholu

A, N

viz seznam hodnot

pokyny:

implicitně = N

drogy

a

1

?

vliv omamných látek

A, N

viz seznam hodnot

pokyny:

implicitně = N

jinemu_lekari

a

1

?

předáno jinému lékaři

A, N

viz seznam hodnot

pokyny:

implicitně = N

diag_kon

a

-5

?

diagnóza konečná

[Mkn10_5] #!, položka kod

pokyny:

viz 01

dat_od

e

1

datum počátku pracovní neschopnosti

formát D

dat_du

e

?

datum vystavení neschopenky

formát D

dat_do

e

?

datum ukončení neschopnosti

formát D

pozn

e

-255

?

poznámka k bloku pracovní neschopnosti

volný text

poznámky:

fakultativní

pnzAny

e

?

firemní blok

pokyny:

viz  firemní bloky

 

[XML Schema]    [Příklad]

 

 

Podmínky, pokyny, seznam hodnot, poznámky:

 

ind_oprav_cs

seznam hodnot:

Indikace opravného sdělení:

N = nejedná se o opravu

E = sděluje se opětovně, jedná se o opravu původního chybného sdělení

S = původní sdělení stornovat!

 

uraz_prac, uraz_ostatni, uraz_zavineny, nemoc_povol, alkohol, drogy, jinemu_lekari

seznam hodnot:

Kódování odpovědí (dle formuláře):

A = ano (zjišťovaná situace přítomna)

N = ne (implicitní hodnota)

 

01 - pokyny společné pro cislo_tiskopisu, diag_poc, diag_kon:

U diagnózy  se uvádí údaj z číselníku JDG4,  je zadáván formou volného textu ve tvaru Yxxx nebo Yxx.

Zobrazování diagnózy je ve tvaru Yxx.x nebo Yxx.