*zadatel_sk - informace o žadateli z hlediska výkaznictví ZP v SR

Informace o žadateli z hlediska výkonů účtovaných pacientově zdravotní pojišťovně typu VšZP.

 

{distribuováno od verze 2.01.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

sr_typ

a

1

?

typ žadatele

(SR)

L, O

viz seznam hodnot

pokyny:

viz 01

sr_pois

a

4

?

kód pojišťovny žadatele

(SR)

pokyny:

viz 01

údaj se již neužívá (historické)

od

DS 3.17.04

se neužívá

sr_kod

a

12

?

kód PZS žadatele

(SR)

pokyny:

1. přiděluje UDZS

2. viz 01

změna od

DS 3.17.05

sr_lekar

a

9

?

kód lékaře žadatele

(SR)

pokyny:

1. přiděluje UDZS

2. viz 01

nové od

DS 3.17.05

odb

a

3

?

odbornost žádajícího pracoviště

(SR)

číslo

poznámky:

viz odb - poznámky

ns

a

8

?

nákladové středisko

(SR)

číslo

pokyny:

variabilní symbol

jmeno

e

-255

?

jméno a příjmení žádajícího lékaře

volný text

pozn

e

-255

?

další údaje, poznámky aj.

volný text

pokyny:

pro případ změny požadavků ZP

dat_za

e

?

datum a čas vystavení žádosti

formát DT

pokyny:

viz dat_za - pokyny

zadatelskAny

e

?

firemní blok

pokyny:

viz  firemní bloky

 

[XML Schema]    [Příklad]

 

 

Podmínky, pokyny, seznam hodnot, poznámky:

 

*zadatel_sk

poznámky k celému bloku:

Blok je volán z bloků au, lo a zon, je využíván pouze v DS3. Blok je připraven samostatně pro ČR a pro SR.

 

sr_typ

seznam hodnot:

L = lékař

O = oddělení

 

odb

poznámky:

Odbornost je v ČR i SR na 3 místa, ale v SR obsahuje i písmeno, např. A01 (čti A nula jedna).

 

dat_za

pokyny:

Pro potřebu vyžádané péče v bloku au .

 

01 - pokyny společné pro sr_typ, sr_pois, sr_kod, sr_lekar:

Položky určené pouze pro SR.

 

S ohledem na povinnost vyplnění v SR a neexistenci položek v ČR je tento blok pro ČR i SR řešen samostatně.

 

Poznámka k sr_typ: při revizi 12/2013 bylo slovenskými kolegy doporučeno atribut ponechat, byť je nyní pouze sr_typ = O.

Poznámka k sr_pois: při revizi 12/2013 bylo konstatováno, že údaj je již bezpředmětný, nebude nadále uváděn, v tabulce bude ponechán z důvodů návaznosti na historická data.