*vrr - vyšetření laboratorní - blok textu pro kompletní nálezy

Sdělovaná kompletní nálezová sestava pro tohoto pacienta k této události. Je vázána k jedné události (i když může popisovat delší časové období).

 

{distribuováno od verze 2.01.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

rad_zahlavi

a

1

?

počet řádků záhlaví sestavy

pokyny:

1. implicitně = 0

2. viz 01

rad_paty

a

1

?

počet řádků paty sestavy

pokyny:

1. implicitně = 0

2. viz 01

poc_stran

a

-2

?

počet stran nálezu celkem

pokyny:

viz 01

autorizace

a

1

1

autorizace sestavy

N, A

viz seznam hodnot

pokyny:

příslušný autor je v bloku ku_z_lab

od verze DS 3.01.01 je autor přesunut do bloku vr

text

e

1

vlastní text

pokyny:

viz text - pokyny

vrrAny

e

?

firemní blok

pokyny:

viz  firemní bloky

 

[XML Schema]    [Příklad]

 

 

Podmínky, pokyny, seznam hodnot, poznámky:

 

*vrr

pokyny k celému bloku:

Nálezový blok se vždy váže ke konkrétní položce NČLP tohoto typu.

Pokud některý typ požadované sestavy není v NČLP definován, požádejte o jeho doplnění!

 

Vytvořený text je považován za samostatný kompletní nález.

Lze jej vytisknout nebo připojit k textové dokumentaci (před tím lze odříznout záhlaví a/nebo zápatí).

 

autorizace

seznam hodnot:

Autorizace:

N = neautorizováno

A = autorizováno

 

text

pokyny:

Vytvořený text obsahuje všechny potřebné kompletní informace.

Pokud obsahuje také ”záhlaví” a (nebo) ”zápatí”, je tato informace sdělována v předchozích položkách.

Informace k realizaci bloku - viz text.

 

01 - pokyny společné pro rad_zahlavi, rad_paty, poc_stran:

Vlastní text sestavy může obsahovat na každé stránce ”hlavičku” (např. název sestavy, jméno pacienta, datum a události a jiné údaje sdělované formalizovaně v jiných položkách DS) a ”patu” (kdo a kdy vytvořil, poznámku aj.) a může mít více stránek. Pro zpracování takové zprávy (do databáze, dokumentace, sestav aj.) může být požadováno odseknutí hlavičky a paty.

To umožňuje sdělování těchto údajů. Pokud nejsou údaje o hlavičce a patě sdělovány, předpokládá se, že v sestavě nejsou.