*vrp - vyšetření laboratorní prázdné

Prázdný blok pro speciální použití.

 

{distribuováno od verze 2.01.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

nazvy

e

?

nadpisy pro tvorbu nálezů

poznámky:

1. lze přebírat přímo z NČLP nebo LČLP

2. viz nazvy - poznámky

vrpAny

e

?

firemní blok

pokyny:

viz  firemní bloky

 

[XML Schema]    [Příklad]

 

 

Podmínky, pokyny, poznámky:

 

*vrp

pokyny k celému bloku:

Prázdný blok se váže ke speciálním položkám, které indikují přítomnost příslušné události nebo jevu.

Je využíván např. pro sdělení vybraných událostí, významných pro výběr interpretačních škál aj. - viz např. položky typu „vznik“ = U.

 

nazvy

poznámky:

Údaj je zcela fakultativní, nemusí být sdělován.

Do nálezu může být uváděn příslušný text z NČLP nebo z LČLP nebo obsah položky nazev_lclp z bloku vr.

Realizace je na základě dohody mezi komunikujícími stranami. Viz též prot_kom.