*los - specifikace požadavků pro blok ”lo”

Specifikace požadavků pro blok ”lo” - nastavení. Vhodné i pro prohlížecí programy.

 

{distribuováno od verze 2.01.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

prijeti

a

1

?

potvrzení přijetí požadavků

[LOPPP] #, položka klic

viz obsah číselníku

poznámky:

implicitně = B

kolize

a

1

?

způsob řešení kolizí

[LOZRK] #, položka klic

viz obsah číselníku

poznámky:

implicitně = B

urg_vysled

a

1

?

způsob dodání výsledků urgentních

[LOZDV] #, položka klic

viz obsah číselníku

poznámky:

implicitně = B

rut_vysled

a

1

?

způsob dodání výsledků rutinních (běžných)

[LOZDV] #, položka klic

viz obsah číselníku

poznámky:

implicitně = B

ext_vysled

a

1

?

způsob sdělení extrémních výsledků

[LOZDVE] #, položka klic

viz obsah číselníku

poznámky:

implicitně = B

dodsest

a

1

?

způsob dodání sestav elektronickou cestou

[LOZDSEC] #, položka klic

viz obsah číselníku

poznámky:

1. implicitně = B

2. viz dodsest - poznámky

dodform

a

1

?

způsob dodání formalizovaných vyšetření elektronickou cestou

[LOZDFVEC] #, položka klic

viz obsah číselníku

poznámky:

1. implicitně = B

2. viz dodform - poznámky

dodnadpis

a

1

?

způsob dodání nadpisů vyšetření elektronickou cestou

[LOZDN] #, položka klic

viz obsah číselníku

poznámky:

1. implicitně = B

2. viz dodnadpis - poznámky

dodskal

a

1

?

způsob dodání škál (k vyšetřením elektronickou cestou)

[LOZDS] #, položka klic

viz obsah číselníku

poznámky:

1. implicitně = B

2. viz dodskal - poznámky

typskal

a

1

?

typ dodávaných škál 

[LOZTS] #, položka klic

viz obsah číselníku

pokyny:

jsou požadované pouze referenční meze nebo plné škály

poznámky:

1. implicitně = B

2. viz typ_skal - poznámky

dodkoment

a

1

?

způsob dodání komentářů (k vyšetřením elektronickou cestou)

[LOZDK] #, položka klic

viz obsah číselníku

poznámky:

implicitně = N

dodgraf

a

1

?

způsob dodání interpretačních grafů

[LOZDG] #, položka klic

viz obsah číselníku

poznámky:

1. implicitně = B

2. viz dodgraf - poznámky

fsvku

a

1

?

forma sdělování výsledků

P, F, B - viz seznam hodnot

poznámky:

implicitně = B

využívá se v KU_O_LAB v DS4

losAny

e

?

firemní blok

pokyny:

viz  firemní bloky

 

[XML Schema]    [Příklad]

 

 

Podmínky, pokyny, obsah číselníku, poznámky:

 

*los

pokyny k celému bloku:

Nastavení musí být patřičně specifikováno v komunikačním protokolu. To, zda bude tento blok používán, je věcí dohody komunikujících stran - viz prot_kom .

Implicitní nastavení doporučené v DS je uvedeno ve sloupci ”poznámka”.

Nejsou-li položky specifikovány v komunikačním protokolu nebo sdělovány, jsou uvažovány tyto implicitní hodnoty.

 

prijeti

obsah číselníku LOPPP:

Potvrzení přijetí požadavků:

N = nepotvrzovat

P = potvrzovat elektronickou cestou

B = běžně - dle interní dohody

 

kolize

obsah číselníku LOZRK:

Způsob řešení kolizí:

N = nesdělovat, řešit jen v laboratoři

S = sdělovat jen zásadní, řešit v laboratoři

V = sdělovat elektronickou cestou vše, řešit v laboratoři

E = sdělovat vše, řešit s uživatelem elektronickou cestou

B = sdělovat dle interní dohody, řešit běžně

 

urg_vysled, rut_vysled

obsah číselníku LOZDV:

Způsob dodání výsledků (urgentních i rutinních):

T = telefonicky vše a pak běžnou distribucí

E = telefonicky závažné informace, jinak běžnou distribucí

B = běžnou formou distribuce

 

ext_vysled

obsah číselníku LOZDVE:

Způsob sdělení extrémních výsledků:

T = telefonicky

A = elektronickou cestou s využitím funkce ”alarm” (pokud je v IS příjemce k dispozici)

B = běžnou formou distribuce

N = nesdělují se

 

dodsest

obsah číselníku LOZDSEC:

Způsob dodání sestav elektronickou cestou (kompletní textové sestavy):

S = jako kompletní sestavy vše

F = jako kompletní sestavy jen funkční testy

N = sestavy neposílat

B = běžným způsobem dle interní dohody

 

poznámky:

Varianta ”B” bude většinou totožná s variantou ”N”.

 

dodform

obsah číselníku LOZDFVEC:

Způsob dodání formalizovaných vyšetření elektronickou cestou (formalizované výsledky):

V = vše

K = kromě položek patřících do množiny funkčních testů (tj. výsledky a příslušné pointry)

N = formalizovaná vyšetření (položky) neposílat (řeší se jen dodáváním kompletních textových sestav)

B = běžným způsobem dle interní dohody

 

poznámky:

Varianta ”B” bude většinou totožná s variantou ”V” (případně ”K”).

 

dodnadpis

obsah číselníku LOZDN:

Způsob dodání nadpisů vyšetření elektronickou cestou:

T = dodat nadpisy řádků (viz ”nadpis_nal” v bloku nazvy )

J = dodat nadpisy řádků a jednotku (viz ”nadpis_nal” a ”jednotka” v bloku nazvy )

Z = dodat všechny základní nadpisy (viz ”material”,  ”komponenta”, ”druh veličiny” a ”jednotka” v bloku nazvy )

V = dodat všechny nadpisy (viz kompletní obsah bloku nazvy )

N = nedodávat nadpisy (nedodávat blok nazvy )

B = běžným způsobem dle interní dohody

 

poznámky:

Varianta ”B” je nyní většinou totožná s variantou ”J”, v praxi je třeba postupně přecházet na variantu ”V”.

Pokud bude příjemce vytvářet vlastní sestavy na podkladě dat NČLP i LČLP, lze volit jako běžnou variantu ”N”.

Slouží k objednávání formy sdělování nadpisů prostřednictvím bloku  nazvy .

 

dodskal

obsah číselníku LOZDS:

Způsob dodání škál (k vyšetřením elektronickou cestou):

L = škály dodat vždy - pouze lokální škály dle standardního tvaru programu ČLP nebo systému SLP

J = škály dodat vždy (varianta pro “jiné” nestandardní zdroje lokálních škál)

N = škály nedodávat

B = běžným způsobem dle interní dohody

 

poznámky:

Varianta ”B” bude většinou totožná s variantou ”L” (pokud je aktuální soubor škál laboratoře k dispozici uživateli - ”N”).

 

typskal

obsah číselníku LOZTS:

Typ dodávaných škál:

B = běžně - dle interní dohody

R = pouze referenční meze (pokud mají význam)  - s ohledem na formát definovaný v NČLP

S = škály (pokud mají význam) - osmibodové škály

 

poznámky:

Varianta ”B” bude většinou totožná s variantou ”S”.

 

dodkoment

obsah číselníku LOZDK:

Způsob dodání komentářů (k vyšetřením elektronickou cestou):

D = dodat (pokud jsou)

N = nedodávat

 

dodgraf

obsah číselníku LOZDG:

Způsob dodání interpretačních grafů k nálezu:

N = grafy nedodávat

Z = dodávat pouze základní typ

B = běžným způsobem dle interní dohody

 

poznámky:

Varianta ”B” bude většinou totožná s variantou ”Z”.

 

fsvku

seznam hodnot:

P = průběžně (viz fáze "ZP")

F = pouze finální zpráva (viz fáze "ZF")

B = běžným způsobem dle interní dohody