*lod - informace o vzorku

Doplňující informace k zasílanému vzorku.

 

{distribuováno od verze 2.01.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

priznak_kvant

a

1

?

příznak hodnoty kvantity

(ve vazbě na hodnotu)

[LVPHKN] #, položka klic

viz obsah číselníku

pokyny:

1. jen pro položky NČLP jejichž “vznik” = L

2. viz priznak_kvant - pokyny

poznámky:

v bezprostřední vazbě na hodnotu

klic_nclp

a

5

1

klíč sdělované položky

[NCLPPOL] #!+, položka klic

pokyny:

1. pouze položky s“vznik” = L

2. viz klic_nclp - pokyny

hodnota

a

-8

1

 hodnota (vlastní údaj)

číselná hodnota nebo formalizovaný text

pokyny:

viz hodnota - pokyny

lodAny

e

?

firemní blok

pokyny:

viz  firemní bloky

 

[XML Schema]    [Příklad]

Podmínky pro validaci

 

 

Podmínky, pokyny, obsah číselníku, poznámky:

 

*lod

pokyny k celému bloku:

Doplňující informace sdělované laboratoři v bloku lod vrací laboratoř opět zpět  - vše zpracované a zařazené mezi výsledky.

Blok může být vracen zpět v podobě bloku lodv (zatím neřešeno, bude doplněno jen bude-li to potřeba pro řešení kolizí).

 

priznak_kvant

obsah číselníku LVPHKN:

Příznaky hodnoty kvantity:

R = číslo

M = číslo - menší než (interpretované jako “menší než uvedené číslo”)

V = číslo - větší než (interpretované jako “větší než uvedené číslo”)

 

pokyny:

Ve většině případů bude sdělován příznak “R”, proto je tato hodnota příznaku považována za implicitní.

 

klic_nclp

pokyny:

Klíč položky NČLP, jejíž “vznik” = L - viz číselník [NCLPVZNK].

Zadává se celý pětiznakový kód (včetně úvodních nul).

Slouží ke sdělování informací o objemu za čas, typu odběru, stavu materiálu a poznámek.

 

hodnota

pokyny:

Hodnota číselná nebo formalizovaný text - podle příslušné sdělované položky.

Hodnota je touto cestou pouze sdělována, není určena k zobrazování.