*lopok - specifikace objednávky mikrobiologického vyšetření

Specifikace objednávky mikrobiologického vyšetření.

 

{distribuováno od verze 2.01.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

obj_mv_kod

a

-8

1

specifikace objednávky mikrobiologického

vyšetření - kód

[NCMPOBJK] #!, položka klic

poznámky:

viz 01

obj_mv_text

a

-55

?

specifikace objednávky mikrobiologického

vyšetření - text

[NCMPOBJK] #!, položka n55

pokyny:

text je svázaný s kódem; poznámky:

viz 01

upresneni

a

-55

?

sdělení upřesňující specifikaci objednávky

volný text

poznámky:

fakultativní

lopokAny

e

?

firemní blok

pokyny:

viz  firemní bloky

 

[XML Schema]    [Příklad]

 

 

Podmínky, pokyny, poznámky:

 

01 - poznámky společné pro obj_mv_kod, obj_mv_text:

Specifikace objednávky mikrobiologických vyšetření (mikroskopických, kultivačních a určení agens) jsou realizovány formalizovaně, prostřednictvím číselníku [NCMPOBJK]. K objednávce stačí zaslání příslušného kódu. Zasílání textu je fakultativní (na základě domluvy).

 

Číselník bude doplněn na základě požadavků z praxe!