Evidence časů vázaných k laboratornímu zpracování vzorků

 

Není možné a ani vhodné popisovat všechny varianty komplexně. Některé časy jsou z hlediska zaznamenávání povinné, jiné nutné a jiné vhodné. Povinný je z hlediska DS čas odběru vzorku (tzv. čas události). Z hlediska správné laboratorní práce a DS je povinné zaznamenávání časů zahájení transportu (pokud transport zajišťuje laboratoř), čas převzetí vzorku laboratoří a čas vydání výsledků; tyto časy ale nejsou povinné v samotném DS.

 

Datumy a časy, které je nutné nebo vhodné evidovat:

 

Požadavek, odběr a doručení do laboratoře

·        čas vzniku požadavku na vyšetření (v dokumentaci pacienta, v DS se nesděluje)

·        čas plánovaného odběru vzorku nebo ukončení sběru (v dokumentaci pacienta, v DS se nesděluje)

·        čas zaslání požadavků na vyšetření elektronickou cestou (vytvoření, odeslání, doručení a příjem souboru - eviduje se v DS)

·        čas odběru vzorku nebo ukončení sběru - viz událost (váže se k pacientovi, sděluje se povinně, v DS  se sděluje v bloku ku_z_lab)

·        čas odeslání vzorku do laboratoře (tj. čas zahájení transportu, v DS se sděluje v bloku ku_z_lab)

·        čas doručení vzorku do laboratoře = čas zahájení zpracovávání vzorku laboratoří (tj. čas ukončení transportu, v DS se sděluje v bloku ku_z_lab - viz níže)

·        vytvoření souboru IS odesílatele (sděluje se povinně v bloku dasta)

·        odeslání souboru (eviduje odesílatel)

·        doručení souboru (eviduje příjemce, sděluje se v bloku pd - pokud se posílá zpět)

·        přijmutí a zpracování souboru IS příjemce (eviduje příjemce)

 

Zpracování v laboratoři a sdělení výsledků

·        čas zahájení zpracování vzorku laboratoří (tj. čas, kdy laboratoř vzorek přijala ke zpracování, v DS se sděluje v bloku ku_z_lab)

·        čas hlášení výjimečné hodnoty (jen v případě výjimečných hodnot - extrémní hodnota, extrémní změna aj., fakultativní)

·        čas uvolnění výsledku laboratoří (plnohodnotný výsledek, který již může být sdělován)

·        čas vytvoření nálezové sestavy určené k odeslání (v DS se sděluje v bloku ku)

·        fakultativně může být sdělován i čas předpokládaného dodání výsledku (tam, kde zpracování trvá déle - viz blok vrd)

·        vytvoření souboru IS odesílatele (sděluje se povinně v bloku dasta)

·        odeslání souboru (eviduje odesílatel)

·        doručení souboru (eviduje příjemce, sděluje se v bloku pd - pokud se posílá zpět)

·        přijmutí a zpracování souboru IS příjemce (eviduje příjemce)

 

 

Z hlediska obousměrné komunikace s laboratoří jsou v datovém standardu sdělovány tyto základní časy:

čas odběru vzorku (v DS povinný, zaznamenává se i způsob získání času) - viz událost

čas zahájení transportu vzorku do laboratoře (zaznamenává odesílatel nebo laboratoř - podle konkrétní situace)

čas převzetí vzorku laboratoří ke zpracování (v DS nepovinný, ale měl by být zadáván, zaznamenává laboratoř)

čas vydání výsledku laboratoří (sděluje laboratoř)

 

 

Poznámky:

Problematika je velmi široká a varianty v praxi velmi pestré. Mnohé neběžné situace je nutno řešit individuálně.

 

 

Příklad běžné situace:

Na základě požadavku v dekurzu je proveden odběr (=čas odběru vzorku), vzorek je odeslán do laboratoře (=čas zahájení transportu) a elektronickou cestou jsou (před odběrem nebo po odběru) odeslány požadavky na vyšetření.

Vzorek je doručen do laboratoře (=čas převzetí vzorku laboratoří ke zpracování) a postupně zpracováván. Jednotlivé výsledky jsou postupně laboratoří potvrzovány a pak uvolněny k odeslání (najednou nebo postupně) elektronickou cestou (=čas vydání výsledků).

 

Je nutné si uvědomit, že mohou nastat různé neběžné situace:

·        do laboratoře jsou zaslány požadavky na vyšetření a odběr provede pracovník laboratoře (pacient přijde do laboratoře nebo odběrový pracovník přijde za pacientem)

·        vzorek je do laboratoře zasílán poštou (například konkrement) a transport trvá třeba i několik dní

·        po odběru je vzorek uložen (např. na oddělení v neděli v lednici) a transportován až později (např. na mikrobiologii až v pondělí) nebo je ihned transportován na mikrobiologii a tam ho převezme služba a uloží do lednice k pondělnímu zahájení zpracování

·        laboratoř je subdodavatelem jiné laboratoře (nutno řešit individuálně)

·        laboratoř provede další vyšetření z původně dodaného vzorku (nutno řešit individuálně)

 

 

Některé časy jsou v DS připraveny pro budoucí využívání, některé časy umí naplnit pouze sofistikovanější systémy.