Označení číselníku v DS

LVTZDCUN

Název číselníku v DS

Typ zadání datumu a času události (v nálezu).

Název souboru v DS

lvtzdcun.xml

V DS uložen ve složce

nclp_data/ds_DS

Menu v programu ČLP

Číselníky -> Externí číselníky DS pro laboratorní nálezové bloky

Označení v  menu v programu ČLP

Typ zadání datumu a času události (v nálezu).

Využívá se v DS

dat_xx

ds_cistype.xsd (výčet klíčů číselníku)

Struktura číselníku

popis struktury číselníku (jednoduchý číselník)

Náhled číselníku

náhled číselníku LVTZDCUN

Obsah číselníku

obsah číselníku LVTZDCUN

Poznámka

 

Popis: