*nejistota - sdělení nejistoty k zasílané hodnotě

Sdělení nejistoty k zasílané naměřené hodnotě laboratorního vyšetření.

 

{distribuováno od verze 3.01.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

nejist_var1

e

?

nejistoty stanovení výsledku - varianta 1

poznámky:

1. viz nejist_var1 - poznámky

2. viz 01

nejist_var2

e

?

nejistoty stanovení výsledku - varianta 2

poznámky:

1. viz nejist_var2 - poznámky

2. viz 01

nejistotaAny

e

?

firemní blok

pokyny:

viz  firemní bloky

 

[XML Schema]    [Příklad]

 

 

Podmínky, pokyny, poznámky:

 

Poznámka:

Norma ČSN EN ISO 15189:2013 na uvádění nejistot netrvá. Uvádí jen, laboratoř musí „zvažovat nejistotu měření při interpretaci naměřených hodnot a na požádání musí zpřístupnit uživatelům své odhady nejistot měření (5.5.1.4)“. Sdělování nejistot je věcí dohody komunikujících stran.

 

 

nejist_var1

poznámky:

Nejistota stanovení dle varianty 1.

 

Příklad zobrazování:

 

P_urea_AS (látková koncentrace) (NČLP: 03084) = 4,5 ± 1,8* mmol/l

(symbol * představuje, že se jedná o skutečně zjištěnou kombinovanou rozšířenou nejistotu výsledku s faktorem překrytí k = 2)

 

nejist_var2

poznámky:

Nejistota stanovení dle varianty 2.

 

Příklad zobrazování:

 

P_urea_AS (látková koncentrace) (NČLP: 03084) = 4,5

(± 1,8* mmol/l pro koncentraci 3,2 mmol/l,  ± 2,1* mmol/l pro koncentraci 10,4 mmol/l)

(symbol * představuje, že se jedná o kombinovanou rozšířenou nejistotu s faktorem překrytí k = 2 zjištěnou průběžnou analýzou kontrolních materiálů)

 

01 - poznámky společné pro nejist_var1, nejist_var2:

Musí být uvedena alespoň jedna z variant (jinak by bylo zařazení bloku nelogické), mohou být i obě současně (výjimečné).

Podrobnější informace a vysvětlení problematiky řešení a zobrazování nejistot - viz texty:

Nejistoty měření - problematika, úvod  a  Nejistoty měření - vlastní řešení .