*lek_v - obsah bloku vydané léky

Informace o jednom léku vydaném lékárnou

 

{distribuováno od verze 3.01.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

nazev_lek

a

-70

1

název léku

volný text

poznámky:

obchodní název

od

DS 3.10.01

prodloužena délka

ind_oprav_sd

a

1

1

indikace opravného sdělení

N,E,S

viz seznam hodnot

nové od

DS 3.05.01

poc_bal

a

-2

1

počet balení

číslo celé

pokyny:

počet vydaných balení léku.

gene_lek

a

-70

?

generický název léku

volný text

od

DS 3.10.01

prodloužena délka

kod_lek

a

-7

?

kód podávaného léku

kód SUKL

pokyny:

viz kod_lek - pokyny

poznámky:

viz kod_lek - poznámky

od

DS 3.07.01 prodloužena délka

kod_atc

a

-10

?

kód pro sdělování ATC skupiny léku

nové od

DS 3.16.01

kod_pdk

a

-15

?

kód PDK

poznámky:

fakultativní kód

id_dok_is

a

-35

?

identifikace dokladu v SW odesilatele (lékárny)

pokyny:

1. dle IS odesílatele

2. viz id_dok_is - pokyny

cena

a

-8

?

celková cena za vydaný typ léku (v Kč)

číslo reálné

icl

a

8

?

identifikační číslo lékaře (ICL), který vystavil recept

dat_du

e

?

datum  vydání léku

formát DT nebo DTS

rozpis_v

e

-50

?

dávkování - rozpis volným textem

volný text

pokyny:

uvádí se pouze dávkování léku; rozpisy typu magistraliter se uvádějí v položce magistraliter.

vydal

e

-35

?

osoba, která lék vydala

pokyny:

fakultativní informace

magistraliter

e

-255

?

rozpis magistraliter

volný text

pokyny:

rozpis magistraliter (z receptu); neuvádí se kód SÚKL

nové od

DS 3.16.01

pozn

e

-80

?

poznámka k výdeji léku

volný text

poznámky:

viz pozn - poznámky

lekvAny

e

?

firemní blok

pokyny:

viz  firemní bloky

 

[XML Schema]    [Příklad]

 

 

Podmínky, pokyny, seznam hodnot, poznámky:

 

ind_oprav_sd

seznam hodnot:

N = nejedná se o opravu

E = sděluje se opětovně, jedná se o opravu původního chybného sdělení

S = původní sdělení stornovat!

 

kod_lek

pokyny:

Má-li lék kód HVLP, musí se uvést! (neuvádí se například u léků typu magistraliter.)

 

V České republice se používala délka 5 znaků, od roku 2006 je délka 7 znaků.

Ve Slovenské republice se používá délka 6 znaků.

(S ohledem na použití ve Slovenské republice je délka kod_lek definována na ”maximálně 6 znaků”.)

 

poznámky:

Využívá se číselník VZP. Není součástí DS.

Položka může být významná také pro LIS (komentáře k interakcím mezi vyšetřením a lékem, zpracování metab. bilancí aj.).

 

id_dok_is

pokyny:

Identifikace dokladu, pod kterým je informace uložena v SW lékárny

 

pozn

pokyny:

Volný text, není blíže specifikováno.

.