*urff - obsah bloku urgentní informace - rizikové faktory - formalizovaně

Urgentní informace o pacientovi - jeho rizikové faktory sdělované formalizovaně.

 

{distribuováno od verze 4.16.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

rf_klic

a

-10

1

rizikový faktor - klíč

[ERIZFAKT] #!, položka klic

pokyny:

viz 01

poznámky:

viz rf_klic - poznámky

připraveno,

není dosud naplněn číselník!

rf_text

a

-50

?

rizikový faktor - text

[ERIZFAKT] #!, položka nazev

pokyny:

název z číselníku odpovídající sdělovanému rf_klic

připraveno,

není dosud naplněn číselník!

szrf_klic

a

-10

?

stupeň závažnosti faktoru - klíč

[EZAVAZ] #!, položka klic

pokyny:

viz 01

 

szrf_text

a

-30

?

stupeň závažnosti faktoru - text

[EZAVAZ] #!, položka nazev

pokyny:

název z číselníku odpovídající sdělovanému szrf_klic

 

info_text

a

-255

?

doplňující informace a poznámky

volný text

pokyny:

volným textem

poznámky:

informace je nepřeložitelná do Patient Summary

 

urffAny

e

 

?

firemní blok

 

pokyny:

viz  firemní bloky

 

 

[XML Schema]

 

Podmínky, pokyny a další informace:

 

urff

pokyny k celému bloku:

Blok je volán z urf a slouží k vložení formalizované informace k jednomu rizikovému faktoru. Opakovaným voláním z urf se vkládají další.

Vychází z požadavků projektu Patient Summary.

Údaje o autorovi, datumu diagnostikování a další jsou v nadřazeném bloku urf.

 

 

rf_klic

poznámky:

V rámci projektu Patient Summary není vhodný číselník zatím k dispozici, v DASTA je číselník ERIZFAKT, který bude doplňovaný dle požadavků z praxe.

Nyní je číselník prázdný!

 

 

01 - pokyny společné pro rf_klic, szrf_klic:

Zadává se „klic“ - klíč DASTA, ne klíč Concept Code dle epSOS!

Viz popis struktury číselníku.