*fyznal - fyzikální vyšetření

Fyzikální vyšetření pacienta.

 

{distribuováno od verze 4.16.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

tk_syst

e

-3

1

tlak systolický (torr)

číslo celé

znakově

(NČLP klíč = 20858)

 

tk_diast

e

-3

1

tlak diastolický (torr)

číslo celé

znakově

(NČLP klíč = 20857)

 

pulz

e

-3

?

srdeční frekvence (1/min)

číslo celé

znakově

(NČLP klíč = 20856)

 

pozn

e

-80

?

poznámka k údajům

volný text

pokyny:

v poznámce může být upřesněno získání údajů nebo jiné významné související informace.

 

autor

e

?

autor vložení nebo aktualizace údaje

pokyny:

viz autor - pokyny

 

dat_vys

e

?

datum (a čas) vyšetření (změření)

formát

DT, D

 

dat_ab

a

?

datum a čas aktualizace údaje

formát DTS

pokyny:

je-li ind_oprav_sd = E, nebo S

zadává se dat_ab totožné, jako u opravovaného či stornovávaného sdělení

 

iid

e

 

?

instance identifikátor

 

pokyny:

unikátní identifikátor dílčího sdělení z IS odesílatele

nové od 4.18.03

ind_oprav_sd

a

1

indikace opravného sdělení

N, E, S

viz seznam hodnot

 

 

fyznalAny

e

?

firemní blok

pokyny:

viz  firemní bloky

 

[XML Schema]

 

 

Podmínky, pokyny, seznam hodnot, poznámky:

 

*fyznal

pokyny k celému bloku:

Vztahuje se vždy k času vyšetření - je-li uváděno více vyšetření v čase, blok se opakuje.

 

poznámky:

Údaje mohou být speciálně sdělované též prostřednictví bloku ku_z_lab - klíče NČLP 20856 až 20858.

Pro běžnou praxi je určen blok fyznal.

  

autor

pokyny:

Za údaj ručí ten, kdo jej aktualizuje jako poslední!

 

ind_oprav_sd

seznam hodnot:

N = nejedná se o opravu

E = sděluje se opětovně, jedná se o opravu původního chybného sdělení

S = původní sdělení stornovat! (bez dodání nové hodnoty)