*vykon - popis jednoho výkonu - pro KU

Sdělení jednoho výkonu - pro klinické události.

 

{distribuováno od verze 4.01.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

kod_vykonu

a

5

1

kód výkonu

pokyny:

dle metodiky VZP

lok_zubu

a

-4

?

lokalizace zubu

pokyny:

dle metodiky VZP

pocet

a

3

1

počet výkonů

pokyny:

dle metodiky VZP

uctujici

a

1

1

kdo účtuje

P, O

viz sezam hodnot

uctovatelnost

a

1

?

účtovatelnost pojišovně

V, N

viz seznam hodnot

pokyny:

dle pravidel VZP

typ_omezeni

a

1

?

typ omezení vyúčtovatelnosti výkonu

A, F, O, Q, J

viz seznam hodnot

pokyny:

dle metodiky VZP

vykonAny

e

?

firemní blok

pokyny:

viz  firemní bloky

 

[XML Schema]    [Příklad]

 

 

Podmínky, pokyny, seznam hodnot, poznámky:

 

*vykon

pokyny k celému bloku:

Řídí se aktuálními pravidly pojišoven

 

uctujici

seznam hodnot:

P = účtuje příjemce

O = účtuje odesílatel

 

uctovatelnost

seznam hodnot:

V = vykazatelné pojišovně

N = nevykazatelné pojišovně

 

typ_omezeni

seznam hodnot:

A = agregován

F = překročení frekvence

O = omezení

Q = kolize Q výkonu

J = jiné